ISO 17020 MUAYENE KURULUŞU AKREDİTASYONU 

 Muayene Yönetim Sistemi

ISO 17020 Nedir?

Muayene kuruluşları malzemelerin, ürünlerin, kurulumların, tesislerin, proseslerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini, bunların şartlara uygunluklarının belirlenmesini ve sonrasında bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda yetkili makamlara rapor edilmesini içerebilen muayene kuruluşlarının faaliyetlerini kapsar.

Muayene raporunu ve faaliyetini test raporundan ve faaliyetinden ayıran temel özellik çıkan sonuçların ilgili norm, şartname ve standartlara uygun olarak yorumlanması ve ürün veya hizmetin serbest bırakılarak yetkili makamlara rapor edilmesidir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

ISO 17020 Amacı Nedir?

A Tipi Muayene Kuruluşu bir kurum veya kuruluş bağımsız olarak hizmet verebilir. En yüksek seviyede muayene kuruluşudur.

B ve C Tipi Muayene Kuruluşu olan bir kurum veya kuruluş muayene faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştirerek hem dış muayene hizmetine bağımlılığı ortadan kaldırır hem de ürün ve hizmetin daha hızlı şekilde sunulmasını sağlar.

ISO 17020 Akreditasyon Sistemi ile...

A Tipi Muayene Kuruluşu

Üçüncü taraf muayene kuruluşu olarak değerlendirilir.

Muayene edilen ürünün alıcısı, satıcısı veya üretimcisi olmayan kuruluşun yaptığı bağımsız faaliyetler ve değerlendirmedir.

B Tipi Muayene Kuruluşu

Bünye içi muayene kuruluşu olarak değerlendirilir. Sadece kurum veya kuruluş içerisinde yer alan ürün ve hizmetler dâhilinde muayene faaliyetlerini gerçekleştirilir. Muayene faaliyetlerini yürüten birim, bölüm veya kişiler muayene edilecek ürün veya hizmetin herhangi bir tasarım, kurulum, satış, bakım vb. aşamalarında yer almamış olması gerekir. Muayene birimi ile diğer birimler kesinlikle birbirinden ayrılmalı; tarafsızlığı, bağımsızlığı ve gizliliği etkileyecek baskı ve hiyerarşik konumdan uzak tutulmalıdır.

C Tipi Muayene Kuruluşu

Firma içerisinden ve/veya dışarısından gelen ürün, hizmet ve talepleri karşılayabilen muayene kuruluşu olarak değerlendirilir. Yapılan muayeneler bağımsızlık şartlarının sağlanamamasından dolayı üçüncü taraf muayenesi olarak değerlendirilmez. Muayene faaliyetini yürüten kısım ayrıca firma içerisinden diğer faaliyetlere de katılabilir.

ISO 17020 Muayene Kuruluşu Akreditasyon Yönetim Sistemi Adımları...

 • Atıf Yapılan Standartlar

 • Terimler ve Tarifler

 • Genel Şartlar

  • Tarafsızlık ve Bağımsızlık

  • Gizlilik

 • Yapısal Şartlar

  • İdari Şartlar​

  • Organizasyon ve Yönetim

 • Kaynak Şartları​

  • Personel

  • Tesisler ve Donanım

  • Taşerona Verme

 • Proses Şartları

  • Muayene yöntemleri ve prosedürler

  • Muayene öğeleri ve numunelerinin yönetimi
  • Muayene kayıtları
  • Muayene raporları ve muayene sertifikaları
  • Şikâyetler ve itirazlar
  • Şikâyetler ve itirazlar prosesi
 • Yönetim Sistemleri Şartları

  • Yönetim Sistemleri Dokümantasyonu​

  • Dokümanların Kontrolü

  • Kayıtların Kontrolü

  • İç Tetkik

  • Yönetim Gözden Geçirilmesi

Belgelendirme

Laboratuvar akreditasyonu için bir ülkede bir veya birden fazla kuruluş görev yapabilir. Ülkemizde laboratuvarların akredite edilmesi görevi 4457 sayılı kanunla Türk Akreditasyon Kurumu'na (TÜRKAK) verilmiştir.

Hizmetimiz

Neway olarak Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıklı olarak belirledikten sonra ister eğitim ister danışmanlık hizmetlerimizi vermekteyiz.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

Temel Eğitim            1 Gün

İç Tetkikçi Eğitimi    1 Gün