ISO 17024 PERSONEL  BELGELENDİRME  AKREDİTASYON YÖNETİM SİSTEMİ 

Personel Belgendirme Yönetim Sistemi

ISO 17024 Nedir?

ISO 17024 standardı , İşyerlerinde çalıştırılacak personelleri yetkili bir şekilde sertifikalandırmak isteyen şirketlerin akreditasyon şartlarını içeren ulusular arası bir standarttır.

 

ISO 17024 standardı ; ISO 17025, ISO 17021, ISO 17020 vb. akreditasyon standartları gibi sertifikasyon belgelendirme kuruluşlarının uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartları belirlemektedir.

 

Bu akreditasyondaki temel amaç personele verilen iş yapabilir sertifikasının yetkili, gizlilik prensipleri doğrultusundaki bir kuruluş tarafından sağlanmasıdır.

 

Personel Belgelendirme Kuruluşlarının akreditasyonunda kullanılan EN ISO/IEC 17024:2003 standardı  1 Temmuz 2012  tarihinde ISO tarafından revize edilerek EN ISO/IEC 17024:2012 standardı yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

ISO 17024 Amacı Nedir?

​Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu, bir personel belgelendirme kuruluşu olarak UYÇ’de tanımlı ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürüten, TÜRKAK ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca ilgili yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardı şartlarına uygun oluşturulmuş sistem dâhilinde akredite edilmiş ve Kurum tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda bu Yönetmelikte tanımlanan şartları sağladığı tespit edilen tüzel kişiliğe sahip kurum ve kuruluşlardır.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Yönetimi Sistemi ile...

Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşu Olmanın Avantajları

Günümüzde, Sanayi sektöründe yapılan çalışmalarda ve günlük hayatımızda alınan hizmetlerin güvenirliği açısından, mesleklerinde kalifiye edilmiş ve yetkilendirilmiş personel kullanılması ihtiyacı hızla artmaktadır.

 

Çalışan / çalıştırılan personelin ulusal ve/veya uluslararası tanınabilirliği olan Personel Belgelendirme Kuruluşlarınca sertifikalandırılması önem arz etmektedir.

Akreditasyon Süreci

 

 

•Başvuru,

•Denetim öncesi yapılan hazırlıklar,

•Akreditasyon denetimi,

•Denetim sonrası yapılan değerlendirmeler (takip denetimi dahil),

•Karar,

•Gözetim,

•Akreditasyonun yenilenmesi

TÜRKAK Denetimi

TÜRKAK Denetimi Saha ve Ofis Denetimi şeklinde olur.

Saha Denetiminde başvurulan tüm kapsamlarla ilgili teorik ve performansa dayalı sınav belgelendirme faaliyeti gözlemlenir.

 

Ofis Denetiminde Kalite ve İnsan Kaynakları dokümanları ile adaylar hakkında kayıtlar incelenir.

Personel Belgelendirme Kuruluşunun  TS EN ISO/IEC 17024  Standardına  göre bir yönetim sistemi kurmuş olması ve bu sistemi en az 3 (üç) ay işletmiş olması gerekmektedir.

Yerinde denetimin planlanarak  gerçekleştirilebilmesi için başvuran UDK'nın yönetim sisteminin en az 6 ay süre işletilmiş olması; iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi  faaliyetlerinin  yapılmış olması gerekmektedir.

.

ISO 17024 Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi Adımları...

 • Atıf yapılan standard ve dokümanlar

 • Terimler ve tarifler

  • Belgelendirme prosesi

  • Belgelendirme programı

  • Belgelendirme şartları

  • Program sahibi

  • Yeterlilik

  • Nitelik

  • Değerlendirme

  • Sınav

  • Sınav yapan

  • Sınav gözetmeni

  • İtiraz

  • Şikâyet

  • İlgili taraf

  • Gözetim

 • Genel Şartlar

  • Yasal hususlar

  • Belgelendirme kararına ilişkin sorumluluk

  • Tarafsızlığın yönetimi

  • Finans ve yükümlülük

 • Yapısal şartlar

  • Yönetim ve organizasyon yapısı

  • Eğitim açısından belgelendirme kuruluşunun yapısı

 • Kaynak şartları

  • Genel personel şartları

  • Belgelendirme faaliyetlerinde yer alan personel

  • Dış kaynak kullanımı

  • Diğer kaynaklar

 • Kayıtlara ve bilgilere ilişkin şartlar

  • Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin kayıtlar

  • Kamuya açık bilgi

  • Gizlilik

  • Güvenlik

 • Belgelendirme programları

 • Belgelendirme prosesi şartları

  • Başvuru prosesi

  • Değerlendirme prosesi

  • Sınav prosesi

  • Belgelendirme kararı

  • Belgelendirmenin askıya alınması, geri çekilmesi veya kapsamının daraltılması

  • Yeniden belgelendirme prosesi

  • Belge, logo ve işaretlerin kullanım

  • Belgelendirme kararlarına karşı itiraz

  • Şikâyetler

 • Yönetim sistemi şartları

 • Genel yönetim sistemi şartları

 

Belgelendirme

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

Hizmetimiz

Neway olarak ISO 17024 Akreditasyon Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

Temel Eğitim             1 Gün

İç Tetkikçi Eğitimi     1 Gün