YALIN 6 Sigma Sertifika Programı

İstatistiksel yöntemler, yalın üretim metotları ile süreçlerinizde mükemmelliğe doğru...

Yalın 6 Sigma Nedir?

1980’lerin ortasında Motorola tarafından, Japon kalite fikirleri ve kontrol sistemlerinin süreçlerde uygulanması için geliştirilmiştir. Mevcut problemleri çözmek, altı sigma kalitesinde yeni ürün ve süreçler tasarlamak için oluşturulmuş, kendini kanıtlamış bir proje yönetim yaklaşımıdır. Uygulayan şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlamıştır. Yararları duyuldukça, üretim sektörlerinden hizmet sektörlerine doğru yayılmıştır. Altı Sigma, uygulayan ana sanayilerden yan sanayilerine doğru yaygınlaşmıştır.

 

İyileştirme araçları ve problem çözme teknikleridir. Dünya çapında kalite demek olan ve uzun dönemde 3.4 ppm hata oranını hedefleyen süreç yeterliliğinin istatistiksel olarak ölçümüdür. Müşteri odaklı çalışılarak kalite iyileştirmelerinin önceliklendirilmesini sağlar. Dünya çapında kalite lideri olan şirketler tarafından is filozofisi ve stratejisi olarak kullanılmaktadır.

 

Şirket süreç ve ürünlerini iyileştirmek için Motorola, Texas Instruments, Alied Signal, General Elektrik, Boeing ve Sony gibi firmalar tarafından başarıyla kullanılan kalite iyileştirme metodolojisidir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Yalın 6 Sigmanın Amacı Nedir?

Yalın 6 Sigma, yalın üretimin araçlarını 6 sigma metodolojisinin istatistiksel araçları ile birleştirerek problemlerin ve/veya iyileştirme noktalarının tanımlanması, istatistiksel olarak ölçümlenmesi, istatistiksel olarak analiz edilmesi, iyileştirmesi ve kontrol altına alınması aşamalarından oluşmaktadır.

 

Yalın 6 Sigma metodolojisini diğer çoğu metottan ayıran temel özellik proje öncesi ve sonrası iyileştirmelerin istatistiksel ve maliyet avantajı yönünden hesaplanmasıdır. 

Sonuç olarak Yalın 6 Sigma proseslerde, verimlilik, kalite ve hız istemektedir.

Yalın 6 Sigma Sistemi ile...

Problemlerim Çözümü ve Proseslerde İyileştirme

Yalın 6 Sigma, problemlerinizin anahtarının sizin elinizde olduğu yaklaşımı ile problemlerinizi tanımlar ve kalıcı çözümler getirir. Aslında bu metodolojide en önemli aşama problemin gerçekte ne olduğudur. Yalın 6 Sigma istatistiksel veya diğer bir değişle somut verisel olarak tanımlamayan hiç bir vakanın üzerine gitmez, çünkü temeli istatistiksel analizler üzerine kurulmuştur.

İstatistiksel Analizler ve Varsayımlar

Yalın 6 sigma her ne kadar yalın tekniklerinin bütünüyle barındırsada temel olarak olayların birbirleri ile olan ilişkilerini istatistikle kurar. Yamış olduğunuz faaliyetlerde sonuca etkiyen bütün girdilerin ne kadar etkili olduklarından yapacağınız iyileştirmelerin gelecekte hangi güven aralığı ile sizlere sonuç vereceğini istatistiksel temeller üzerine kurar. 

Kara Kuşak, Yeşil Kuşak, Sarı Kuşak

Yalın 6 Sigma Projelerini Kara Kuşak veya Yeşil Kuşak eğitimi almış kişiler yönetebilir.

Proje koordinatörlüklerini 6 Sigma Uzman Kara Kuşak veya 6 Sigma Kara Kuşak eğitimi almış ve birçok projeyi başarı ile tamamlamış kişiler yapabilir.

 

Yeşil kuşak ve kara kuşak yetiştirme eğitimlerini ise Uzman kara kuşaklar verebilmektedir.

Sarı Kuşaklar ise projelerin bir bölümünde yer alan kişilerdir.

Yalın 6 Sigma Programı Adımları... (Kara Kuşak, Yeşil Kuşak Eğitim içerikleri aşağıdaki konular arasından gerçekleştirilmektedir.)

Tanımlama

 • Yalın 6 Sigma Sponsporlarının Eğitimi

 • DMAIC - TÖAİK Şampiyonlarının Eğitimi

 • Şampiyon - Sponsor Atölyesi

 • Proje Beyanı (Project Charter)

 • Finansal Analiz

 • VOC-VOB

 • SIPOC (Supplier - Input - Process - Output - Customer)

 • Proje Planı

 • Süreç Seması - Değer Akış Şeması

 • Sebep Sonuç Matrisi-HTEA-FMEA​

 • Ara Sınav

Ölçme

 • Tanımlama Tekrar

 • Minitab Giriş

 • Temel İstatistik

 • ÜBH/TSV

 • Değer Akış Seması (VSM)

 • İstatistiksel Örnekleme

 • Veri Toplama Planı

 • Grafiksel Analizler

 • Kontrol Grafikleri

 • Ölçüm Sistemi Analizi (Gauge R&R)

 • Yeterlilik Analizleri- Yalın Altı Sigma Metrikleri

 • Ara Sınav

Analiz

 • Ölçme Tekrar

 • Çoklu Değişken Analizi

 • Detaylı Proses Analizi

 • Korelasyon

 • Kaizen

 • 5S

 • Set-up Azaltma

 • Hipotez testleri

 • Güven aralıkları

 • Ortalamaların Karşılaştırılması T-test

 • Varyansların Kar.- F-test

 • Oranların Kar.-Ki-kare Testi

 • Ortalamaların Karşılaştırılması-ANOVA

 • Rassal Bloklama

 • Güç ve Numune sayısı

 • Çoklu Regresyon

 • İkili Lojistik Regresyon

 • Ara Sınav

İyileştirme

 • Analiz Tekrar

 • Deney Tasarımı

 • Tam Faktöryel Deneyler

 • 2k Faktöryel Deneyler

 • Kesirli Faktöryel Deneyler

 • Cevap Yüzeyi Metodu

 • Deney Planlaması

 • ANOVA

 • Çoklu Çıktı Optimizasyonu

 • Çoklu Regresyon

 • TPM

 • Çekme Sistemleri

 • Generic, Replenishment

 • Proses Dengeleme

 • Çözüm Önerileri –

 • Riskler ve İyileştirme Planı

 • Ara Sınav

Kontrol

 • İyileştirme Tekrar

 • Güvenilirlik

 • Kalite Kontrol

 • Önce-Sonra Analizi

 • Görsel Kontrol Araçları

 • Poka - Yoke (Hata Doğrulama)

 • İPK- İstatistiksel Proses Kontrol

 • Standartlaştırma

 • Dokümantasyon

 • Proje Kapanışı

 • Proje Planı - Kontrol

 • Final Sınavı

 

Neden Yalın Üretim Yönetimi?

Neway Yalın 6 Sigma Eğitim Programı  ile Global eğitim programı konularında düzenlenmektedir. Aynı zamanda eğitim ve danışmanlık programımız IASSC Sertifikasyonu gerekliliklerini karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. İstenilirse bu sertifikayı almak için aşağıdaki link kullanılabilmektedir. https://www.iassc.org

Hizmetimiz

6 Sigma eğitim ve danışmanlığı kapsamında, ilk olarak şirket çalışanlarına 6 Sigma-Yalın metodolojileri hakkında bilgiler sağlanmalıdır. Bu bilgiler yukarıda bahsi geçen özet bilgiler ışığı doğrultusundadır.

 

İlk proje kapsamında 6 Sigma yeşil kuşak eğitimleri ve uygulama projeleri, ikinci kapsamda ise şirketin kendi projelerini sürdürebilmesi için kara kuşak eğitimleri ve proje danışmanlığı hizmetlerini vermekteyiz.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

18 saat / 2 Gün - Sarı Kuşak

96 saat / 12 Gün - Yeşil Kuşak

128 saat / 16 Gün - Kara Kuşak