ACİL DURUM EĞİTİMİ 

Faaliyetleriniz sırasında kaynağı firma içi veya firma dışı istenmeyen durumların önlenmesi...

Acil Durum Yönetimi Nedir?

Acil durum:

 

İşyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek

 • Yangın,

 • Patlama,

 • Tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım,

 • Doğal afet gibi acil müdahale, mücadele,

 • İlkyardım veya tahliye gerektiren olaylar,

 • Salgın Hastalık

 

gibi rutin faaliyetlerin dışında oluşan beklenmeyen durumlardır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Acil Durum Yönetiminin Amacı?

Acil Durum yönetimi, her ne kadar günümüzde yasal zorunluluk, iş sağlığı ve güvenliği standartları ve yönetim sistemlerinde bahsedilsede artık günümüzde süreçlerin bütün hepsini kapsayan kapsamlarıda yer almaktadır. Örn: ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi 

Acil Durum Yönetim Sistemlerinin temel amacı şirketlerin faaliyetlerini aksatabilecek durumlar oluştuğunda şirketin faaliyetlerinin etkilenmemesi adına hemen düzeltici ve önleyici faaliyetleri alabilmesidir.

Acil Durum Yönetiminin Adımları...

 • Acil Durum Nedir?

 • Acil Durum Ekipleri Ne Yapar?

  • ​Acil Durum Yöneticisi

  • Yangınla Mücadele Ekibi

  • Arama, Kurtarma ve Tahliye Ekibi

  • İlk Yardım Ekibi

  • Haberleşme Personeli

  • İş Sürekliliği Ekibi

 • Acil Durum Müdahaleleri Nasıl Planlanır?

  • ​Yangın Durumunda Yapılması Gerekenler

  • İlk Yardım İhtiyacı Oluştuğunda Yapılması Gerekenler

  • Kimyasal Sızıntısı Durumunda Yapılması Gerekenler

  • Deprem Durumunda Yapılması Gerekenler

  • Sel-Su Baskını Halinde Yapılması Gerekenler

  • Sabotaj Halinde Yapılması Gerekenler

  • Salgın Durumunda Yapılması Gerekenler

  • İş Sürekliliği Kapsamında Yapılması Gerekenler

 • Acil Durum Organizasyon Şeması

 • Acil Durum Ekipleri Görevleri

 • Acil Durum Toplanma Alanları (Örnek)

 • Acil Durum Örnek Senaryo

 • Acil Durum Planının Yenilenmesi

 • Acil Durum Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitim

 • Acil Durum Binaların Yangından Korunması

 • Acil Durum Yasal Mevzuat

 Neden Acil Durum Yönetimi?

 • İş Sürekliliği

 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması

 • Yasal zorunluluk olan ekiplerin hazır hale getirilmesi

 • İstenmeyen kayıpların önlenmesi

 

Neway olarak hizmetimiz & Sertifika

Oluşabilecek acil durumlara karşı şirketlerin hazırlı hale getirilmesine yardımcı olmaktayız. Şirketlerde acil durum ekiplerinin kurulması ve bu ekiplere gerekli eğitimlerin sağlanarak acil durumlar hakkında uygulamalı örnekler tatbikatlar yapılmasıdır. 

Eğitim Süresi​

8 saat

Cumartesi / 09:30-16:30

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.