ATIK YÖNETİMİ HİZMETİ

Atık Yönetimi atıklarınızı bertaraf ettirmek değil azaltmak ve maliyet avantajıda kazanmaktır..

Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi, firmalarda oluşan atıkların yönetimidir. Atık yönetimi atığın çıktığı kaynağında başlar, gönderilmesi ile sürer bertarafı ile son bulur. Firmaların atıkların bertarafına kadar sorumlulukları sürmektedir.

 

Atıklar firmaların sahalarından çıksalar dahi sorumlulukları sürmektedir ki bu kapsamda firmalardan gerekli mali sigortaların yaptırılmaları bakanlık tarafından zorunlu tutulmaktadır. Atık yönetimi için ayrıca firmalar 3 yıllık ayık yönetim planlarını çevre il müdürlüklerine onaylatmalıdırlar.

Atık Yönetiminin Amacı Nedir?

Atık yönetimi hizmet veya ürünlerinizi sağlarken ortaya çıkması muhtemel, çıkan atıkların ayrıştırılması, toplanması ve bertarafının yönetilmesi anlamına gelmektedir. 

 

Atık yönetimi sadece çevreye zarar verebilecek atıkların yönetimi anlamına gelmeyip aynı zamanda atıkların kaynaklarının öğrenilmesi ve azaltılması konusuna ışık tutmaktadır. 

Daha Fazla Bilgi için..

https://www.newaycevre.com/

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Atık Yönetimi Adımları...

Atık Önleme

 

Faaliyetleriniz sırasında oluşan atığın çalışanlarınızın ve toplumun sağlığını etkilememesi ve çevreye olan etkilerinin azaltılması için atıkların çıkmasını önlemek için yapılan çalışmaları tanımlar. Atık Önleme faaliyetleri ilk olarak proseslerde yapılan değişiklikler ile mümkün olabilmektedir.

Atık Azaltım

Faaliyetleriniz sırasında oluşan atığın çalışanlarınızın ve toplumun sağlığını etkilememesi ve çevreye olan etkilerinin azaltılması için atıkların azaltılması için yapılan çalışmaları tanımlar. Atık azaltım faaliyetleri ilk olarak proseslerde çıkan atıkların ayrılması takibi ve analizi sonrasında yapılabilmektedir.

Yeniden kullanım

 

Atık önleme ve azaltım faaliyetleri sonrası çıkmaya devam eden atıkların mevcut proseslerde veya başka proseslerde kullanılması amacı ile değerlendirmesi çalışmalarını tanımlamaktadır.

Geri dönüşüm

 

Atıkların  herhangi bir faaliyete tabi tutulmadan geri dönüştürülerek kullanılmasını tanımlamaktadır.

Geri kazanım

Atıkların  kimyasal yada fiziksel bir faaliyete tabi tutularak geri kazanılarak kullanılmasını tanımlamaktadır.

 

Enerji Geri Kazanımı

Oksijensiz ortamda atıkların çürütülerek elde edilen gaz veya yakma yöntemleri ile enerji edilmesidir.

Bertaraf

Geri kazanımı veya geri dönüşümü yapılamayan atıkların gömülme yöntemi ile bertaraf edilmesidir.

Atık yönetimi denilince genelde akıla gelen atıkların ayrılması ve bertarafı gelsede atık yönetimin ilk adımları yukarıda da belirtildiği gibi proseslerde yapılacak mühendislik faaliyetleri ile başlayıp en son adım olarak ayrım ve bertaraf yöntemleri tercih edilmelidir.

Neden Atık Yönetimi?

 

  • Atık takibi,

  • Yasal uyum,

  • Firmalarda verimli ve çevre ile uyumlu çalışma,

  • Atık yönetimi ile yasaya uygun atık alanları,

  • Atık takibi ve ayrımı sonucu üretim verimliliğin hesaplanmasında kolaylık.

Hizmetimiz

Atık yönetimi hizmetimiz kapsamında firmalarımız için atık yönetim planlarının hazırlanması ve onaylatılması aşamalarında yer almaktayız. Ayrıca hazırlanan atık yönetim planları kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırma yöntemleri, atık alanlarında saklanma koşulları ve atık alanlarının gerekliliklerini aktarmaktayız.

 

Firmalarımızın isteklerine göre atık yönetimi konusunda firmalarımıza atık yönetimi personelleri de istihdam etmekteyiz. Böylece deneyim personellerimiz ile bu hizmetin kalitesini artırmayı amaçlarken firmalarımıza istihdam yönünden de hizmet vermekteyiz.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 -16  saat / 1 -2 Gün