DENEY TASARIMI DOE DESIGN OF EXPERIMENT

İyileştirmelerin deneysel metotlar ile kanıtlanması.

DEO Deney Tasarımı Nedir?

Deney tasarımı istenilen girdi çıktıları elde etmek adına, çıktılarımızı en az etkileyen bağımsız değişkenlikleri bulmak ve bunları optimize etmek için kullanılan yöntemdir.

 

Deney tasarımında mevcut girdiler üzerine çeşitli seviyelerde varyasyonlar ile deneyler tasarlanır ve bu tasarlanan deneylere göre elde edilen çıktılar üzerinden bir modelleme çıkartılmaya odaklanılır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

DOE Deney Tasarımının Amacı Nedir?

Deney Tasarımının amacı yapmayı düşündüğünüz iyileştirmelerin simülasyon yapılarak gelecekteki etkilerinin istatistiksel olarak kanıtlanmasıdır. Bu sayede DENE ve GÖR yerine aksiyonların gelecekteki etikleri hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Deney tasarımı ile yapmak istediklerinizin içinde olduğu bir sistemin örneğini yapar ve bu örneğin sonuçlarına bakarak bütün süreçteki ilerleyişi tahminlemeye çalışırsınız. Bu sayede ileride yaşayabileceğiniz istenmeyen durumları engellersiniz.

DOE Deney Tasarımı ile...

Etkileşimler Hakkında Bilgi

Yapılması düşünülen aksiyonların ve birbirleri olan etkileşimler dahil olmak üzere süreç parametrelerini düzenleyebilir ve istediğiniz çıktıları almayı başarabilirsiniz.

Sonuçlar Hakkında İstatistiksel Öngörü

Yapacağınız deney tasarımı ile sonuçlar hakkında kişilerden bağımsız istatistiksel dayanağı olan bilgiler edinerek süreçlerinizdeki parametreleri bu bilgiler doğrultusunda planlayabilirsiniz.

Güvenilirlik

Bağımsız değişkenlerin sonuç üzerindeki etkileri üzerinde güvenilir istatistiksel yöntemler ile kanıtlanabilir.

DOE Deney Tasarımı Adımları...

 • İstatistiğe Giriş

  • Normal Dağılımlar ve Normalite

  • Standart Sapma

  • Korelasyon - Regresyon

 • Grafiksel Analizler

  • ​​Box-Plot Kutu Grafiği​​
  • Ana Etki Diyagramı - Main Effect
  • Scatter Plot
  • Multi Vari Chart
 • Analysis of Variance (ANOVA)
 • Deney Tasarımı
  • 2x2 Deneyler

  • 3x3, 2x2x2 Deneyler

  • Tam Faktöryel Deneyler

  • 2k Deneyler

  • Kesirli Faktöryel deneyler

 • Deney Oluşturma

 • Kesirli Faktöriyel Deneyler

 • Cevap Yüzeyi Tasarımı

 • Minitab

 

Neden İstatistiksel Proses Kontrol ?

 • Değişken optimizasyonunu sağlamak

 • Girdilerin çıktı üzerlerindeki etkilerini sayısallaştırmak,

 • Girdilerin önemini kanıtlamak

 • Gerekli girdi ve çıktıları bularak etkin kaynak yönetimi,

 • Minimum kaynak ile maksimum çıktı.

 • Üretilebilirlik için tasarım yapmak.

Hizmetimiz

 

Neway olarak müşterilerimize deney tasarımı mantalitesi aktarılarak, mevcut durumdaki yöntemleri analiz edilmektedir. Bu analiz sonrasında uygulamalı örnekler ile deney tasarımı felsefesi pekiştirilmektedir. Bu hizmet sırasında uygulamalı örnekler ile süreç optimizasyonunda firmalarımıza katkı sağlamaktayız.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 -24  saat / 1 -3 Gün