ENERJİ YÖNETİMİ HİZMETİ

Süreçlerinizi sürdürmek için ihtiyacınız olan enerjinin en verimli şekilde kullanılması için yöntemler...

Enerji Yönetimi Nedir?

Enerji yönetimi, firmaların enerji alım aşamaları da dahil olmak ile beraber enerji tüketim analizlerinin yapılmasıdır. Enerji yönetimi firmalardaki enerji yönetim felsefesinin geliştirilmesidir. Enerji yönetimi kapsamında olan faaliyetler;

 

 • Enerji Ölçüm Metotları (TEP vb.)

 • Enerji Analizleri

 • Spesifik Enerji Tüketimleri

 • Enerji Azaltım Projeleri

Enerji Yönetiminin Amacı Nedir?

 

Enerji yönetimi, günümüzde artan rekabet koşulları ve fiyat baskısı nedeni ile önem kazanmaya başlamıştır. Firmalar artık enerji yönetimlerini ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile taçlandırmaktadırlar. Enerji yönetimi açısından yapılacaklar;

 

 • Enerji yönetim Eğitimi

 • Enerji Ölçümleri

 • Enerji Analizleri

 • Enerji sarfiyatı düşürücü projeler ve aksiyonlar.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Enerji Yönetimi ile...

Ürün / Hizmet Başına Eneri Tüketimi

Günümüzde artan enerji maliyetlerini ürünlerimizin maliyetlerinde hesaba katabilir aynı zamanda enerji tüketimi metriklerinde standardizasyona gidebilir ve izleme metriklerini geliştirebilirsiniz.

Enerji Verimliliği

Enerji yönetiminin temeli tabiki kullanılan enerjinin verimlilik ile düşürülmesi, enerjinin tasarruf edilen kısmının ülke ve şirket ekonomisine katılmasını amaçlar.

Yenilenebilir Enerji

Enerjinin tasarruf edilmesi ve doğal kaynak tüketimlerinin azaltılması önemlidir. Fakat bir yandan enerji tüketimini azaltırken geri kalan kullanımlarında yenilenebilir kaynaklardan olması sağlanacaktır.

Enerji Yönetiminin Adımları...

 • Dünya ve Türkiye'de Genel Enerji Durumu

  • ​Enerji Kaynaklarının Birincil Enerji Arzındaki Payları

  • Dünya Bölgelerinin Birincil Enerji Arzındaki Payları

  • Sektörler Enerji Arzındaki Payları

  • Enerji Çeşidi CO2 Salınımı

  • MTEP Öngörüsü 2040

  • Enerji Arz-Talep Türkiye

  • Enerji Verimliliği Kavramı ve Mevzuat

 • Enerji Yoğunluğu

 • Spesifik Enerji Tüketimi

 • Enerji Sektöründe Verimliliğin Olası Etkileri

 • Enerji Verimliliği Kavramları ve Mevzuatı

 • Enerji Verimliliği Uygulama Projeleri (VAP)

 • Enerji Yönetimi

  • Toplam Üretim İçindeki Enerji Maliyeti

  • Enerji Tasarrufu

  • Enerji Yönetim Standardı

  • Enerji Yöneticisi

  • Enerji Etüdü

 • Enerji Takip Yöntemleri

  • Enerji Yoğunluğu - Örnek

  • TEP Ton eşdeğer petrol (TEP), The tonne of oil equivalent (TOE)

  • Enerji Takip Metotları

  • Spesifik Enerji Tüketimi

  • Çıkan CO2 Miktarı

  • Spesifik Enerji Tüketimi Takibi ve Enerji Referans Noktası

  • İstatistiksel Proses Kontrol

 • TS ISO 50001 Enerji Yönetimi

Neden Enerji Yönetimi?

 

 • Enerji Verimliliği

 • Spesifik Enerji Tüketimi takibi ile firmada enerji sarfiyatının performans göstergesine çevrilmesi

 • TEP (Toplam Eşdeğer Petrol) takibi.

Hizmetimiz

Firmalarımız ile çalışırken Lisanslı Enerji Yöneticileri ile hizmetlerimizi sunmaktayız. Klasik bir enerji yönetim sistemi kurulması yerine hem enerji yönetim sistemini kurmayı hem de enerji yöneticilerimiz ile sistemlerdeki zayıf noktaları bularak hem de bu noktalara çözümler getirmekteyiz.

 

Enerji yöneticilerimiz firma faaliyetlerinin başlangıç süreçlerinden son sürece kadar enerji sarfiyat noktalarını tespit ederek gerekli çalışmalar doğrultusunda geliştirilecek noktalar ve ardından aksiyonları belirlemektedirler.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 -16  saat / 1 -2 Gün