ERGONOMİ

Ergonomi, çalışanların ister ofis ister üretim alanlarında çalışanların vücut ve iskelet sistemlerini koruyucu önlemler..

Ergonomi Nedir?

Vücut İskelet kas sistemi bozuklarına sebep olacak riskleri ön görmek ve çalışma ortamlarını insan vücudu fiziksel özelliklerine göre dizayn etmek için yapılan sistematik ve kişisel farkındalık çalışmalarıdır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Ergonominin Amacı?

Ergonomi eğitimi ile ilk amaçlanan çalışma ortamının ergonomik açıdan iyileştirilmesi ve daha sonra çalışanların farkındalığının sağlamaktır.

Ergonomi ile amaç,

1- Çalışma ekipmanlarındaki ergonomik risklerin sistemsel olarak yok edilmesi

2- Çalışma ekipmanlarındaki ergonomik risklerin sistemsel olarak engellenmesi

3- Çalışanlarda bilinç düzeyinin artırılması

Ergonomi Eğitimi / Yönetimi Adımları...

 • Ergonomi Tanımlaması

  • Ergonomi kavramının tarihi

 • Genel anatomisi ve fizyolojisi

 • Ergonomi ve İş Sağlığı Güvenliği risk faktörleri

 • 5S Tertip düzen çalışma koşulları ve ergonomi

 • Çevresel koşullar

 • Ergonominin İskelet-kas sistemi hastalıkları ve riskler

 • Çalışma koşulları, çalışma koşullarında pozisyonlar

 • Taşıma yöntemleri

 • Fiziksel ortam

 • Ergonomik problemler 

 • Ofis ortamında Bilgisayar kaynaklı problemler

 • Ergonomik açıdan iyi uygulama yöntemleri

 Neden Ergonomi Yönetimi / Eğitimi?

 • İşyerinde oluşabilecek ergonomi risklerinin tespiti

 • Ergonomik risklerin elenmesi ve iş yerinde verimlilik artışı

 • Çalışanları ergonomik tehlikelerden korumak

Neway olarak hizmetimiz

Neway olarak süreçlerinizde, üretim ve ofis faaliyetlerindeki muhtemel ergonomik risklerden korunma yöntemlerinin aktarılmasıdır.

Eğitim Süresi​

8 saat - 1 Gün

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.