HATA TÜRLERİ ETKİLERİ ANALİZİ 

Hata Türleri Etkileri Analizi ile mevcut proseslerinizi veya dizayn edeceğiniz ürün ve hizmetlerin sorunlarını öngörün analiz edin...

Hata Türleri Etkileri Analizi Nedir?

Hata Türleri Etkileri Analizi (HTEA) uluslararası ismiyle Failure Mode Effect Analysis (FMEA), bir hizmetin/ürünün devreye alma aşamasında veya yaşam döngüsünde karşılaşılabilecek risklerin problemlerin önceden tahmin edilerek bu problemler ile yüzleşmeden önlem alınma aşamasıdır.

 

Risk odaklı olan bu metodoloji süreç adımlarını değerlendirirken temel adımları;

 • Süreçte oluşabilecek hatanın sisteme zarar verme ŞİDDETİ,

 • Süreçte oluşabilecek hatanın sistemde meydana gelme SIKLIĞI,

 • Süreçte oluşabilecek hatanın sistem içerisinde YAKALANABİLİRLİĞİ’dir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Hata Türleri Etkileri Analizinin Amacı Nedir?

 • Oluşabilecek problemlere, risklerin önceden tahminlenmesi.

 • Karşılaşılabilecek risklerin derecelendirilerek büyük olandan küçük olana doğru engellenmesi

 • Sürecin yaşam döngüsü boyunca oluşabilecek risklerin kontrol altında tutulması.

 • Kalite Yönetim Sistemine katkıda bulunulması.

Hata Türleri Etkileri Analizi ile...

Mevcut Süreçlerinizi Gözden Geçirilmesi

Şirketinizde rutin faaliyetleri sürdürürken her ne kadar oluşabilecek problemleri tahminleme yapabilseniz bile oluşabilecek veya daha önce oluşmuş hatalara sistematik olarak yaklaşmak hatalar ile bir daha karşılaşmama ihtimalinizi artıracaktır.

Hataları / Tehlikeleri Derecelendirmek

 

Sorunlara sistematik olarak yaklaşmanın bir diğer faydası ise her hata ihtimalinin aynı olmamasından kaynaklı olarak hataların derecelendirilmesi yani önceliklendirilmesidir. bu sayede gücünüzü sizin için en tehlikeli hataya odaklayabilmektesiniz.

TasarımaAşamasında Hata Analizi

Daha bir ürünün tasarım aşamasında o ürünün / hizmetin ister sunum aşamasında ister ise üretilmesi / hazırlanması aşamasında doğabilecek hataları öngörmek sizi ileride yaşayacağınız sıkıntılardan kurtarmaktadır.

Hata Türleri Etkileri Analizi Adımları...

FMEA Nedir

 • FMEA Kavramı

 • FMEA Nedir

 • FMEA Tarihçesi

 • NEden FMEA

 • FMEA Türleri

  • Proses FMEA​

  • Dizayn FMEA

FMEA Aşamaları

 • FMEA Kapsamı

 • FMEA Ekibi

 • Sürecin Analiz Edilmesi (Girdi, Çıktı, Müşteri, Tedarikçi, KPI...)

 • Hata Türlerinin Belirlenmesi (Hata El kitabı)

 • Hata Etkilerinin Belirlenmesi

 • Etki şiddet puanlarının belirlenmesi

 • Hata türü potansiyel nedenlerinin belirlenmesi

 • Olasılık değerlerinin belirlenmesi

 • Mevcut önlemler

 • RÖS RPN - Risk Öncelik Puanı - Risk Priority Number

 • Aksiyon planlarının belirlenmesi

 • FMEA Gözden geçirme

 

Neden FMEA

FMEA sayesinde mevcut süreçlerinizdeki hataların tespiti, önceliklendirmesi ve aksiyonları hakkında sistematik bir yaklaşıma sahip olacak iken aynı zamanda yeni ürün/hizmetlerinizde bu yaklaşım ile potansiyel gelecek problemlerinde önüne geçebilme sistamatiğine sahip olacaksınız. 

Hizmetimiz

Hata Türleri Etkileri Analizi metodolojisinin teorik olarak firmanıza aktarılması ve bu metrolojinin ister dizayn ister proses FMEA olsun pratik uygulamalar ile desteklenmesidir.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8-16 saat / 1-2 Gün