HAZOP KİMYASAL MADDELER İŞ GÜVENLİĞİ

Kimyasallar ile çalışmalarda risklerin değerlendirilmesi..

HAZOP Kimyasal ile Çalışmalarda İş Güvenliği Nedir?

IEC 61882 Hazard and operability studies (HAZOP studies) – Application guide

TS EN 61882 Tehlike ve işlerliği çalışmaları (HAZOP çalışmaları) – Uygulama kılavuzu
 

HAZOP, kimyasal maddelerin üretilmesi, işlenmesi, taşınması süreçlerinde kompleks işlemler sırasında kimyasal tehlike ve risklerin belirlenmesini sağlayan bir risk anakiz yöntemidir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

HAZOP Kimyasal ile Çalışmalarda İş Güvenliğinin Amacı?

 • Kimyasalların yönetimi, üretimi, taşınması sırasında çıkan tehlike ve riskleri tanımlamak

 • Kimyasallar için Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi'nin gerçekleştirilmesi

 • Büyük Kimyasal Endüstriyel Kazaların Önlenmesi

 • Proses Güvenliğinin Sağlanması

 • Süreç güvenliğinin sistematik olarak sağlanması

HAZOP Kimyasallar ile Çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği Adımları...

 • Kimyasal

  • KimyasalNedir?

  • Kimyasalların Özellikleri

  • Kimyasalların Sınıflandırılması

  • Kimyasalların Tanımları ve Etiketlendirilmeleri

  • Kimyasalların Zararları

  • Kimyasalların İnsana Etki Türleri

  • Kimyasal Maddelerle İş Güvenliği Önlemleri

  • Kimyasalların Depolanması 

  • Kimyasallar ve Acil Durum Yönetimi

  • MGBF Malzeme Güvenlik Bilgi Formları - MSDS Material Safety Data Sheet

 • HAZOP

  • Büyük Endüstriyel Kazalar

  • Risk Değerlendirme Sistemleri

  • HAZOP'un amacı

  • HAZOP uygulama aşamaları

  • Nitel (Qualitative) HAZOP ile Nicel (Quantitative) HAZOP

  • HAZOP Çalışma Formatları

  • HAZOP Uygulama örnekleri

  • HAZOP Varsayımları Performans Göstergeleri

  • PFD - Process Flow Diagram Proses Akım Şeması, Kütle Balans Denkliği Ve P&ID Okuma

  • Düğüm Belirleme(Node) Ve Algoritma

  • LOPA Koruma Katmanı Analizi

  • Güvenlik Enstrümanlı Sistemler - IEC 61508 & IEC 61511

  • Örnek Uygulama

 Neden Kimyasal Tehlikelerin Yönetimi HAZOP?

 • Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi

 • Kimyasal Tehlikelerin Bertaraf Edilmesi

 • Proses Akışlarında Sistamatik Güvenlik

 • Kimyasal Risklerin önlenmesinde sistematik yaklaşım

Neway olarak hizmetimiz

Kimyasalların üretimi, taşınması, işlenmesi süreçlerini yürüten firmaların kimyasalların tehlikelerin korunması amacı ile HAZOP sistematiğini anlatmak ve kimyasalların yönetilmesi hakkında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütmektir..

Eğitim Süresi​

16 saat - 2 Gün

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.