HİPOTEZ TESTLERİ

Karmaşık durumların analiz edilmesindeki en iyi araçlar...

Hipotez Testi Nedir?

Hipotez Testleri ile problemlerimizi veya içinde bulunduğumuz karmaşık durumları istatistiksel olarak tanımlamamızı sağlayan istatistiksel yöntemlerdir. 

 

Örneklem aldığınız popülasyonu/Veri kümesini temsil ettiğini düşündüğünüz örneklerde, numunelerde sıra dışı durumlar ile karşılaşma ihtimaliniz vardır. İşte bu kontada tanımlaya yardımcı tanımlayıcı istatistik yardımı ile sıra dışı ihtimalleri elemine etme ve doğru örneklem ile çalışma ihtimalimizi artırabiliriz.

Örneğin bir parayı havaya her fırlattığımızda %50 yazı veya tura gelmesini bekleriz. fakat parayı 10 kez havaya atıp 10 kez yazı görürsek paranın hileli olduğunu düşünebiliriz. Hilesiz bir para ‰ 1 olasılıkla 10 kez aynı tarafı gösterebilir. bizim burada söyleyebileceğimiz ‰ 1 olasılıkla bu para hilelidir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Hipotez Testlerinin Amacı Nedir?

Sonuç olarak hipotez testlerinin amacı firmalarda birden çok veri grubunun asıl örneklemi temsil edip etmediğini ve grupların birbirlerine göre durumlarının analiz edilmelerini amaçlamaktadır.

Hipotez testlerinin temel amaçları iki örneklem arasında;

- Standart Sapmaları

- Ortalamaları

- Oranları kıyaslamaktır.

Hipotez Testleri ile...

Süreç / Ürün Değişimlerinde Güvenilirlik

Proseslerinizde bir değişiklik yapacağınız, kullandığınız ham madde ürünleri değiştireceğiniz zaman yapılan değişimin çıktıları (denemeler, numuneler) ile mevcut verilerinizi kıyaslayarak değişimlerinizi güvenle hale getirebilirsiniz.

Potansiyel Riski Önceden Bilmek

Hipotez testlerinde güvenilirliği etkileyen yani sizin kabul kriterinizi analiz öncesi kendiniz belirleyerek hangi seviyede risk ile kabul gerçekleştireceğinizi planlayabilirsiniz.

Hedef ile Kıyaslama

Proseslerinizde bir değişiklik yapacağınız, kullandığınız ham madde ürünleri değiştireceğiniz zaman yapılan değişimin çıktılarının (denemeler, numuneler) aslında istediğiniz hedef değerden farklı olup olmadığını tespit edebilirsiniz.

Hipotez Testi Adımları...

 • İstatistiğe Giriş

  • Normal Dağılımlar ve Normalite

  • Standart Sapma

  • Korelasyon - Regresyon

 • Hipotez Testlerine Giriş

 • Hipotez Testi - Sıfır Hipotezi

 • Hipotez Testi - Alternatif Hipotezi

 • α - Risk

 • α - Risk ≡ “p” değeri  

 • Risk Türleri

 • β - Risk

 • δ - Sinyal

 • Hipotez Testi Ağacı

 • Standart Sapmaları - Ortalamaların Karşılaştırılması

  • Tekli T Testi

  • İkili T Testi

  • Çiftli T Testi

  • One-Way Anova

  • One Variance

  • Test For Equal Variances, Levene Test

  • Test For Equal Variances, F ya da Barlett Testi

 • Oranların Karşılaştırılması

  • Tekli Oran Testi

  • İkili Oran Testi

  • Ki-Kare Testiden oluşur.

 

Neden Hipotez Testleri ?

 • Örneklemler hakkında bilgi sahibi olmak,

 • Örneklem alma yöntemleri ve riskleri,

 • Örneklemin asıl veriyi temsil edip etmediğinin kanıtlanması,

 • Mevcut durum ve gelecek hakkında analiz.

Hizmetimiz

 

Neway olarak müşterilerimize hipotez testleri ile veriler üzerinde güvenilirliklerin analiz yöntemlerini aktarmaktayız. Hipotez testlerinin teorik anlatımları ile birlikte uygulama örnekleri ile bu analizleri yapacak personellere gerekli eğitimlerin verilmesinde yardımcı olmaktayız.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 -16  saat / 1 -2 Gün