İÇ DIŞ (TEDARİKÇİ) DENETİMİ  

Sizin ve Tedarikçilerinizin Süreçlerini güvence altına almak sizin elinizde...

İç ve Dış Tedarikçi Denetimi Nedir?

İç / Dış denetim şirketlerin mevcut süreçlerinin durumlarını gözden geçirmek için yürütülen mekanizmalardır. Denetim faaliyetleri süreçlerdeki eksik, geliştirmeye açık ve iyi yönleri saptamaya yönelik gerçekleştirilmektedir.

 

İç Denetimler genellikle şirketlerin genellikle iç süreçlerini kontrol etmek için gerçekleştirdikleri gerek şirketin kendi tarafından gerek ise dış kuruluşlar tarafından yapılan mekanizmalardır. Dış denetimler ise büyük çoğunlukla şirketleri dış kaynaklı proseslerini, tedarikçilerinin süreçlerini kontrol etmek için yaptıkları faaliyetlerdir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

İç Dış Tedarikçi Denetiminin Amacı Nedir?

​İç denetimin amacı şirketlerin kendi süreçlerini gözden geçirmek ve işleyişlerini takip etmek için yaptırdıkları faaliyetlerdir. İç denetimlerde ister yönetim süreçleri, ister destek süreçleri, ister ise yardımcı süreçler denetlenmekte ve güçlü, zayıf yönleri çıkartılmaktadır.

Dış denetim ise firmaların tedarikçilerinin süreçlerini kendi yönetim sistemleri kapsamında denetime tabi tutturmasıdır. Tedarikçi denetimlerinde şartnamelere, standartlara uygunluk gibi firmaların kendi belirledikleri kriterlere göre tedarikçilerini kontrol ve denetime tabi tutturmasıdır.

Neway Denetim ekibi ister firmanızı ister ise tedarikçinizi istediğiniz standart ve/veya koşullar doğrultusunda denetime tabi tutmakta ve sizlere detaylı raporun yanı sıra iyileştirme için aksiyon önerilerini sunmaktadır.

İç ve Dış (Tedarikçi) Denetimi ile...

Bağımsız ve Tarafsız Denetim

Firmaların istedikleri konuda tarafsızlık ve gizlilik şartları sağlanarak herhangi bir tarafdan etkilenmeyerek denetime tabi tutulmasıdır. Bu sayede firmalara denetime tabi olan konu ve taraf hakkında şeffaf raporlar edinebilmektedir.

Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit Noktaları

 

Yaptığımız denetimler sonucunda sadece standartlara uygunluğu değerlendirmemekle beraber aynı zamanda uluslararası bir yöntem olan SWOT Strong, Weak, Opportunity, Thread noktalarını yapmakta ve sizlere iyileştirmeler için aksiyon önerilerinide sunmaktayız.

Tedarik Zincirinde Gelişim

Günümüzde firmalar kendi süreç kaliteleri ile ilgilenseler bile yakın paydaşları olan tedarikçi süreçlerini kontrol altına almakta zorlanmaktadır. Bu süreci Neway profesyonel ekibine aktarmanız durumunda zaman ve kaynak gibi ihtiyaçlarınızı sizin yerinize yüklenerek tedarik zincirinizdeki firmaları denetlemekte ve sizlere şeffaf raporlar sunmaktayız.

İç ve Dış (Tedarikçi Denetimi) Adımları...

İç ve Dış Denetim Modülleri (Seçenekli ve İstek Dahilinde Kapsam Genişletilebilmekte veya Daraltılabilmektedir)

 • Kalite Yönetim Süreçleri

  • İç/Dış Bağlam Analizi​

  • SWOT Analizi

  • Üst Yönetim Aidiyeti

  • Süreç Yönetimi

  • Hedef Yönetimi (1YP, 3YP, 4YP)

  • Risk ve Fırsat Yönetimi

  • Kaynak ve Altyapı Analizi

   • İnsan Kaynakları​

    • Personel Yönetimi​

    • Eğitim Yönetimi

   • Tesisler (Bakım-Arıza) Yönetimi

  • Kurumsal Bilgi

  • Ölçüm Sistemleri Analizi

  • Kurumsal Bilgi Analizi

  • Dokümante Edilmiş Bilgi Yönetim Süreci

  • Sipariş Yönetimi

  • Üretim Yönetimi

  • Araştırma Geliştirme Süreci

  • Satınalma Süreci

  • Tedarikçi Yönetimi Süreci

  • Malzeme Yönetim Süreci

   • Stok​ Yönetim

   • Malzeme Kabulü

  • Performans Yönetimi Süreci

  • Yönetim Gözden Geçirme ve Denetim Süreci

  • Uygunsuzluk Yönetim Süreci

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Süreci

  • Çevre Yönetim Süreci

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci

  • Sosyal Sorumluluk Süreci

  • İş Sürekliliği Yönetim Süreci

  • Laboratuvar ve Ürün Kontrolü Süreci

  • Enerji Yönetim Süreci

  • Kimyasal Madde ve Yasaklı Madde Yönetim Süreci

  • Yalın Üretim ve Sürekli Gelişim Süreci

  • Üretim Parçası Onay Süreci PPAP

 

Neden İç ve Dış Denetim

 • İç süreçlerin kontrol altında olmasını sağlamak.

 • Dış süreçlerin kontrol altında olmasını sağlamak.

 • Süreçlerin denetlenecek referansa / Standarda göre uygunluğunun ortaya konulması.

Hizmetimiz

Şirketler iç süreçlerini dış bir göz/kuruluş tarafından gözden geçirilmelerini istediklerinde Neway olarak bu hizmeti sağlamaktayız. Ayrıca şirketlerimiz dış süreçlerini gözden geçirmek istediklerin dış kaynaklarını, tedarikçilerini onların adına gözden geçirmekteyiz.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 saat / 1 Gün