İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin çatısını oluşturulan kurulun çalışma prensipleri..

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

 

a) İşveren veya işveren vekili,

b) İş güvenliği uzmanı,

c) İşyeri hekimi,

ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi,

d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı,

e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,

f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Amacı?

İş sağılığı ve güvenliği kurulunun oluşturulmasının amacı, işyerinde oluşan sağlık ve güvenlik risklerinin çalışan temsilcilerinden başlayarak, işveren temsilcisine kadar kişilerin katılımı ile oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği kurulunda değerlendirilmesi ve gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetlerin alınmasıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitim Adımları...

 • Kurulun görev ve yetkileri,

 • İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

 • Sıkça Rastlanan iş kazaları ve tehlikelerin nedenleri

 • İş hijyeninin temel ilkeleri,

 • İletişim teknikleri,

 • Acil durum önlemleri,

 • Meslek hastalıkları,

 • İşyerlerine ait özel riskler,

 • Risk değerlendirmesi.

 • Asıl işveren alt işveren ilişkilerinde ortak kurul oluşumunda eğitimden her iki işveren birlikte sorumludur.

 Neden İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi?

 • Yasal Sorumluluğun yerine getirilmesi

 • Kurul temsilcisinin farkındalığı

 • Üst Yönetim farkındalığının sağlanması

Neway olarak hizmetimiz

Kurul üyelerinin alacağı eğitimlerin detayları ve yasal dayanakları ile katılımcılara aktarılması.

Eğitim Süresi​

8 saat - 1 Gün

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.