ISO 26000 SOSYAL SORUMLULUK

Herkese Saygı Duymak

ISO 26000 / SA 8000 Nedir?

Sosyal Sorumluluk, içinde bulunduğu toplumsal ve çevresel beklentilerine cevap veren veya bu beklentileri fazlasıyla karşılayan işletme faaliyetlerinde, bir şirketin gönüllü olarak benimsediği davranışlar ve ilkelerdir.

Şirketler var olmaya başladıkları ilk günden bu yana toplumla yapıcı ilişkiler kurmaktadır, dolayısıyla Sosyal Sorumluluk yeni bir oluşum değildir. Ancak toplum geliştikçe bu faaliyetleri de gelişmeye devam edecektir. Bu tip faaliyetleri ifade etmenin pek çok yolu vardır, ISO 26000 ve SA 8000 standardı bu faaliyetlerin bütünün ele alındığı rehber standarttır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

ISO 26000 / SA 8000 Amacı Nedir?

Sosyal Sorumluluk için organizasyonel alt yapının oluşturulması

Yönetim sistemi ile beraber insan haklarının korunması

Çalışanlar için sosyal sorumluluk anlayışı

Çevreye dost bir çalışma şekli

Çalışanlar arasında adalet

Müşteriler ile uyum

Toplumsal katılım ve gelişim

ISO 26000 / SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetimi Sistemi ile...

Sosyal Sorumluluğun Anlaşılması

Sosyal sorumluluğun bütün kuruluşlara uygulanması görüşü̈, sadece iş dünyasında bulunanlar değil, farklı kuruluş̧ türlerinden kaynaklanmıştır ve bunların da sürdürülebilir gelişmeye katkısı ile ilgili sorumluluklara sahip oldukları anlaşılmaktadır.

Paydaşlar

 

Sosyal sorumluluğun tanınması, kuruluşun kararları ve faaliyetlerinin etkisiyle ortaya çıkan hususların ve ayrıca bu hususların sürdürülebilir gelişmeye katkısı olacak şekilde belirtilme yolunun belirlenmesini gerektirir. 

Sosyal sorumluluğun tanınması ayrıca bir kuruluşun paydaşlarının da tanınmasını gerektirir. Madde 4.5’te açıklandığı gibi, sosyal sorumlulukla ilgili temel ilke, bir kuruluşun kararları ve faaliyetlerinden etkilenecek olan paydaşlarının ilgilerine saygı göstermesi ve dikkate alması gerektiğidir. 

Sosyal Sorumluluk ve Biz

Çoğu durumda, bazı faaliyetler muhtemelen yeni yollarla yapılmalarına veya geniş̧ bir faktörler çerçevesinde ele alınmasına rağmen, kuruluşlar sosyal sorumluluğun uygulamaya konulmasında kuruluşa ait mevcut sistemleri, politikaları, yapıları ve ağları tesis edebilir. 

Bazı kuruluşlar, halihazırda karar alma ve faaliyetlerine yeni yaklaşımlar ithal etmek için iletişim ve iç̧ gözden geçirme ile ilgili etkin sistemlerin yanı sıra, teknikler oluşturmalıdır. 

ISO 26000 / SA 8000  Yönetim Sistemi Adımları...

 • Atıf Yapılan Standartlar

 • Terimler ve Tarifler

  • Yükümlülük

  • Tüketici

  • Müşteri

  • Durum tespiti

  • Çalışan

  • Çevre

  • Ahlaki davranış

  • Cinsiyet eşitliği

  • Bir kuruluşun etkisi, etki

  • Sosyal sorumluluk ile ilgili girişim, girişim

  • Uluslararası davranış normları

  • Kuruluş

  • Kuruluşa ait yönetim

  • İlke

  • Ürün

  • Hizmet

  • Sosyal diyalog

  • Sosyal sorumluluk

  • Etki küresi

  • Paydaş

  • Paydaş yükümlülüğü

  • Tedarik zinciri

  • Sürdürülebilir gelişme

  • Saydamlık

  • Değer zinciri

  • Korunmasız grup

  • İşçi

 • Sosyal Sorumluluğun Anlaşılması

  • Kuruluşların sosyal sorumluluğu

  • Sosyal sorumlulukta yeni eğilimler

  • Sosyal sorumluluğun özellikleri

  • Devlet ve sosyal sorumluluk

 • Sosyal Sorumluluk İlkeleri

  • Hesap verebilirlik

  • Saydamlık

  • Ahlaki davranış

  • Paydaş çıkarlarına saygı

  • Yasal kurallara saygı

  • Uluslararası davranış normlarına saygı

  • İnsan haklarına saygı

 • Sosyal sorumluluğun ve paydaşların katılımının tanınması

  • Sosyal sorumluluğun tanınması

 • Paydaş tanıtımı ve katılımı

 • Sosyal sorumluluk ana konuları hakkında kılavuz

  • Kuruluşa ait yönetim

  • İnsan hakları

  • İş uygulamaları

  • Çevre

  • Adil çalışma uygulamaları

  • Tüketici alt konuları

  • Topluluk katılımı ve gelişmesi

 • Bir kuruluş çapında sosyal sorumluluğun bütünleştirilmesi hakkında rehber

  • Bir kuruluşun karakteristiklerinin sosyal sorumlulukla ilişkisi

  • Bir kuruluşun sosyal sorumluluğunun anlaşılması

  • Bir kuruluş çapında sosyal sorumluluğun bütünleştirilmesi için uygulamalar

  • Sosyal sorumluluk hakkında iletişim

  • Sosyal sorumluluk bakımından güvenilirliği artırmak

  • Bir kuruluşun sosyal sorumluluğa ilişkin önlemler ve uygulamaları gözden geçirmesi ve

  • İyileştirmesi

  • Sosyal sorumlulukla ilgili gönüllü girişimler

 

Belgelendirme

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur.

Hizmetimiz

Neway olarak ISO 26000 / SA 8000 Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

Temel Eğitim             1 Gün

İç Tetkikçi Eğitimi     1 Gün

Tedarikçi Denetimi - Sosyal Uygunluk Denetimleri

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.