ISO 31000 RİSK YÖNETİM SİSTEMİ 

Risk Yönetim Sistemi

ISO 31000 Nedir?

Her kuruluşun bütün faaliyetleri bir kurumsal  risk içerir. Kuruluşlar riski tanımlayıp analiz ederek ve sonra  da risk kriterleri çerçevesinde riski, risk işleme yoluyla azaltmak gerekip  gerekmediğini değerlendirmesine Kurumsal  Risk Yönetimi denir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

ISO 31000 Amacı Nedir?

Bu standardın uygulamalarını yerine getiren kuruluşlar rakiplerine göre müşterilerine gıda güvenliği konusunda gerekli saklama, üretim, kontrol, izleme ve tehlikeleri aza indirme faaliyetlerini uyguladıklarını tescil etmiş ve güvence altına alındığını belirtmiş olurlar.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi ile...

Risk Yönetim Sisteminin Faydaları

 • Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür,

 • Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır,

 • Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir,

 • Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,

 • Zaman tasarrufu sağlar,

 • Kaynak israfını önler,

 • Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar,

Risk Yönetim Sisteminin Faydaları

 

 • İş sürekliliği sağlanır,

 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır,

 • Proaktif yönetimi teşvik eder,

 • Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacının farkında olunması sağlar,

 • Fırsatlar ve tehditlerin analizini sağlar,

 • İlgili yasal ve mevzuat şartlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamaya yardımcı olur,

Risk Yönetim Sistemi Faydaları

 • Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olur,

 • Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur,

 • Riskin ele alınması için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etme ve kullanma kolaylığı sağlar,

 • Operasyonel etkinliği sağlar ve verimliliği arttırır,

 • Kaybın önlenmesi ve vaka yönetimini iyileştirir.

ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Adımları...

 • Kapsam

 • Terimler ve tanımlar

 • İlkeler

 • Çerçeve

  • Genel

  • Emir ve bağlılık

  • Risk yönetimi için çerçeve tasarımı

  • Kuruluşu ve bağlamı anlama

  • Risk yönetim politikası oluşturma

  • Sorumluluk

  • Örgütsel süreçlerle bütünleşme

  • Kaynaklar

  • İç haberleşme ve raporlama mekanizması oluşturma

  • Dış haberleşme ve raporlama mekanizması oluşturma

  • Risk yönetimini yürürlüğe koyma

  • Risk yönetimi için hazırlanan çerçeveyi yürürlüğe koyma

  • Risk yönetim sürecini yürürlüğe koyma

  • Çerçeveyi izleme ve gözden geçirme

  • Çerçevenin devamlı iyileştirilmesi

 • Süreç

  • Genel

  • İletişim ve danışma

  • Bağlam oluşturma

  • Genel

  • Dış bağlam oluşturma

  • İç bağlam oluşturma

  • Risk yönetim sürecinin bağlamını oluşturma

  • Risk kriterlerini tanımlama

  • Risk hesaplama

  • Genel

  • Risk tanımlama

  • Risk analizi

  • Risk değerlendirme

  • Risk işleme

  • Genel

  • Risk işleme seçeneklerini seçme

  • Risk işleme planları hazırlama ve yürürlüğe koyma

  • İzleme ve gözden geçirme

  • Risk yönetim sürecini kaydetme

 

Belgelendirme

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. 

Hizmetimiz

Neway olarak ISO 31000 Risk Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

Temel Eğitim             1 Gün

İç Tetkikçi Eğitimi     1 Gün