ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 

Sürdürülebilir kalkınma işinizin sürekliliğini sağlamaktır

ISO 14001 Nedir?

ISO 14000 kavramı, doğal kaynak kullanımının en uygun seviyeye getirilmesi, toprağa, suya, havaya verilen olası zararların en düşük seviyeye indirilmesini amaçlayan bir yönetim sistemidir. Bunun için çevre boyutlarının performansının ölçülmesi, gözlemlenmesi ve sürekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi; çevresel etkenlere ilişkin olarak ilgili yasal mevzuatlar ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara uyulmasının sağlanmasıdır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

ISO 14001 Amacı Nedir?

Bu belgelendirmenin amacı, kuruluşlara çevreyi korumak ve sosyoekonomik ihtiyaçlarla denge içerisinde değişen çevre şartlarına tepki vermek için bir yöntem sağlamaktır.

 

Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşların kendi yönetim sistemi için belirlediği hedeflere ulaşmak için şartları belirler.

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi ile...

Çevresel Etki ve Boyut​lar

Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevrenin korunması

Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerinin kuruluş üzerinde hafifletilmesi

Yasal Sorumluluk ve Çevre

 

Kuruluşa yasal yükümlülüklerinin yerine getirmesinde yardım edilmesi,

Çevresel performansın artması,

Yaşam Döngüsü

Çevresel etkilerin, yaşam döngüsü içerisinde istem dışı şekilde artmasını önleyebilecek bir yaşam döngüsü yaklaşımı kullanarak, kuruluşun ürün ve hizmetlerinin; tasarımının, imalatının, dağıtımının, tüketiminin ve elden çıkarılmasının kontrol edilmesi veya etkilemesi,

İlgili taraflar ve yasal kuruluşların istediği çevre bilgilerinin ve raporlarının takibi ve hazırlanması.

ISO 14001:2015 Yönetim Sistemi Adımları...

 • Atıf Yapılan Standartlar

 • Terimler ve Tarifler

 • Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

  • İç Ortam / Bağlam Analizi​

  • İlgili Paydaşların /Tarafların İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

  • ÇYS Kapsamın Belirlenmesi

   • ÇYS ve Prosesleri

 • Liderlik ve Taahüt

  • Politika

  • Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Planlama

  • Risk ve Fırsatları Belirleme

 • Kalite Amaç ve Hedefleri 

 • Çevre Boyut ve Etkileri

 • Uygunluk Yükümlülükleri

 • Operasyonel Planlama ve Kontrol

 • Performans Değerlendirme

  • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme​

  • ​İç Tetkik​

  • Yönetim Gözden Geçirmesi

 • İyileştirme

Belgelendirme

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur.

Hizmetimiz

Neway olarak ISO 14001 Çevre Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

Temel Eğitim             1 Gün

İç Tetkikçi Eğitimi     1 Gün

Baş Tetkikçi Eğitimi 5 Gün