ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Nedir?

Günümüzde en çok üzerinde durulan konu insanın sağlıklı ve uzun ömürlü nasıl yaşayabileceğidir. Her çeşit zararlı etkenlerden insanları koruma çabası sürekli olarak yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda konusunda üreticiden tüketiciye kadar tüm aşamaları inceleyen, denetleyen ve kontrol eden kavramlar bütünlüğüdür.

ISO 22000 standardı dünya çapında ve ülke çapında bilinirliği olan, yeme ve içme sektöründe yer alan tüm kurum ve kuruluşların uygulayabileceği ve kendilerinde prestij ve güven kazandıracak, rakipleri karşısında bir adım öne atacak yönetim sistemi ve bunun getirdiği uygulamalardır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

ISO 22000 Amacı Nedir?

Bu standardın uygulamalarını yerine getiren kuruluşlar rakiplerine göre müşterilerine gıda güvenliği konusunda gerekli saklama, üretim, kontrol, izleme ve tehlikeleri aza indirme faaliyetlerini uyguladıklarını tescil etmiş ve güvence altına alındığını belirtmiş olurlar.

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi ile...

Risk Esaslı Düşünce

Gıda işletmelerinin operasyonel düzeyde iyi bilinen tehlike değerlendirmesi (HACCP) ile fırsatların kavramın bir parçasını oluşturduğu iş riski kavramı arasında ayrım yapması çok önemlidir.

GGYS Hangi Sektörlerde

 

 • Hammadde tedarikçileri

 • Hayvan yemi üreticileri

 • Gıda nakliye firmaları

 • Ambalaj üreticileri

 • Gıda depoları

 • Gıda sektörüne yönelik makine ve donanım üreticileri

 • Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri ve temizlik hizmeti veren firmalar

GGYS Bilinç ve Farkındalık

 • Gıda güvenliği politikasının güncel ve uygulanabilir olması

 • Sorumluluk ve yetkilerin yönetimi

 • Uygun saklama ve kullanım koşullarının sağlanacağı alt yapının oluşturulması

 • Tehlike analizlerinin sürekli olarak iyileştirilmesi ve tehlikelerin en aza indirilmesi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Adımları...

 • Gıda güvenliği yönetim sistemi

  • Genel şartlar

  • Dokümantasyon Şartları

 • Yönetim Sorumluluğu

  • Yönetim Taahhüdü

  • Gıda Güvenliği Politikası

  • Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanması

  • Sorumluluk ve Yetki

  • Gıda güvenliği ekip lideri

  • İletişim

  • Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme

  • Yönetimin gözden geçirmesi

 • Kaynak yönetimi

  • Kaynak sağlanması

  • İnsan kaynakları

  • Altyapı

  • Çalışma ortamı

  • Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme

 • Genel

  • Ön gereksinim programları

  • Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları

  • Tehlike Analizi

  • Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması

  • HACCP Planının Oluşturulması

  • OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi

  • Doğrulama Planlaması

  • İzlenebilirlik Sistemi

  • Uygunsuzluk Kontrolü

 • Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi

  • Genel

  • Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması

  • İzleme ve ölçmenin kontrolü

  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması

  • İyileştirme

  • Sürekli iyileştirme

  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

 

Belgelendirme

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. 

Hizmetimiz

Neway olarak ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

Temel Eğitim             1 Gün

İç Tetkikçi Eğitimi     1 Gün

Baş Tetkikçi Eğitimi 5 Gün