ISO 45001 / OHSAS 18001

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ 

İşinizi, Sağlığınızı, Geleceğinizi güvenle sürdürmenin yolu

ISO 45001 Nedir?

Tam açılımı "Occupational Health and Safety Management Systems" olan iş güvenliği ve isçi sağlığının korunmasına yönelik yönetim sistemi olarak Türkçe anlamı "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemidir.

Bu standardı ISO 9001 veya ISO 14001 gibi standartlardan ayıran önemli unsurlardan birisi; OHSAS 18001'in, ürün veya hizmetin güvenliğinden çok, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik olmasıdır. OHSAS 18001; tehlike, tehlike tanımlama, risk ve risk azaltmaya yönelik bir standart olsa da; ISO 9001 ve ISO 14001 ile bir bütün oluştururlar.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

ISO 45001 Amacı Nedir?

İş yeriniz de oluşabilecek tüm detaylı risk potansiyellerini, iş kazası, yangın, meslek hastalıkları gibi tüm iş risklerini önceden tahmin ve detaylı incelemelerle tespit ederek, her olası risk ve kaza durumunda yapılması gerekenleri öncelikle hiç olmaması yönüyle ele almanızı, plan yapmanızı, engellemenizi, hazır olmanızı sağlamaktır.

ISO 45001 Yönetim Sistemi ile...

Güvenlik / Sağlık

İş yerinizin faaliyetlerinin insan sağlığına ve güvenliğine göre ilerlediğini kanıtlamanın en güzel yoludur.

Yönetim sisteminin amacı sizleri ve çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliğidir.

Hazırlıklı Olmak 

 

İşyerinizde istenmeyen durumlara hazır olur. istenmeyen durumu engellemek için çalışmalar yapılır.

Duyarlılık / Sorumluluk

Müşterilere, duyarlı ve sorumlu bir firma olunduğunun imajının verilmesi, Rakiplere karşı üstünlük sağlanması, Kamu kurum ve kuruluşları karşısında, firmanın iş güvenliğine olan duyarlılığının kanıtlanabilmesi

ISO 45001:2018 Yönetim Sistemi Adımları...

  • Atıf Yapılan Standartlar

  • Terimler ve Tarifler

  • Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

    • İç Ortam / Bağlam Analizi​

    • İlgili Paydaşların /Tarafların İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

    • İYS Kapsamın Belirlenmesi

      • İYS ve Proses Yaklaşımı

  • Liderlik ve Taahüt

    • Politika

    • Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar

    • Çalışanların Katılımı

  • Planlama

    • Risk ve Fırsatları Belirleme

    • İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri

    • Önemli İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Belirlenmesi

    • Faaliet, Ürün ve Hizmetleri

    • Uygunluk Yükümlülükleri

    • Planlama Faaliyetleri - Aksiyon Planları

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Hedefleri Amaç ve Hedefleri 

  • Kaynaklar

    • Kişi Kaynağı

    • Alt Yapı Kaynağı

    • Yetkinlik

    • Farkındalık

    • İletişim

    • Dokümante Edilmiş Bilgi

  • Operasyonel Planlama ve Kontrol

    • Tehlikeleri ortadan kaldırma ve İSG risklerini azaltma​

    • Değişim Yönetimi

    • Satınalma

    • Acil Durum Hazır Olma ve Müdahale

  • Performans Değerlendirme

    • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme​

    • ​İç Tetkik​

    • Yönetim Gözden Geçirmesi

  • İyileştirme

Belgelendirme

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur.

Hizmetimiz

Neway olarak ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

Temel Eğitim             1 Gün

İç Tetkikçi Eğitimi     1 Gün

Baş Tetkikçi Eğitimi 5 Gün