ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 

İşinizin sürekliliği sağlamak,  problemlerinizi çözmek sizin elinizde Yöntemi göstermek ise bizde..

ISO 9001 Nedir?

Kalite Yönetim Sistemi; belirli bir faaliyet ilgili olarak fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardımı ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemidir.

Tüm sektörlerde rahatlıkla kullanım alanı bulan, hayatın çoğu kademelerinde bir zorunluluk olarak görülen standartlaştırma, kolaylık sağlama ve güven verme gibi temel fonksiyonlara sahiptir. Bu bakımdan gerek üreticilere gerekse tüketicilere önemli avantajlar sağlamaktadır.

 • Standartlaştırma öncelikle üretimin belli bir plan ve program dâhilinde yapılmasını sağlar.

 • Standartlaştırma, tüketiciye güven verir.

 • Standartlaştırma sayesinde verimliliğin artacağı, kalitenin yükseleceği ifade edilir. Böylece kaliteli ve çok miktarda ürün üretebileceğinden standardizasyon, milli gelire olumlu katkıda bulunur.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

ISO 9001 Amacı Nedir?

 • İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)

 • Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farlılık sağlanması

 • İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)

 • Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması

 • Hata oranlarında, firelerde, yeniden işlemelerde azalma sağlanması

 • Girdi, üretim ve son kontrollerin etkin olarak yapılabilmesi

 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlanması

 • İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlanması

 • İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (alt yapının) oluşturulması

 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması

 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerinin yapılabilmesi ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarının kullanılabilmesi

 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması

ISO 9001 Toplam Kalite Yönetimi Sistemi ile...

Müşteri Beklentilerinin Anlaşılması

ISO 9001 yönetim sisteminin kurulması ile birlikte müşteri beklentilerini daha iyi anlayabilecek ve hizmet/üretim sisteminizi bu isteklere göre şekillendirebileceksiniz.

Etkin Hizmet Yönetimi / Proses Yaklaşımı

 

Etkin Hizmet Yönetimi / Proses Yaklaşımı​

 

Toplam Kalite Yönetimi sayesinde firmanızda prosesler ve performans göstergeleri tanımlanacaktır. Proses yaklaşımı ile kalite seviyenize etki eden her nokta kontrol altına alınarak başarı kriterlerinizi takip edecek ve onları geliştirmek için çalışmalar yapacaksınız.

Müşteri Memnuniyeti 

ISO 9001 yönetim sisteminin en önemli çıktısı ise müşteri memnuniyeti hedeflemektedir. Kurulan sistemin müşteri memnuniyetini ne kadar karşıladığı takip edilmeye başlanmakla beraber müşteri memnuniyetini artırmak için sistematik çalışmalar yapılmaktadır.

ISO 9001:2015 Yönetim Sistemi Adımları...

 • Atıf Yapılan Standartlar

 • Terimler ve Tarifler

 • Kuruluşun ve Bağlamının Anlaşılması

  • İç Ortam / Bağlam Analizi​

  • İlgili Paydaşların /Tarafların İhtiyaçlarının Belirlenmesi 

  • KYS Kapsamın Belirlenmesi

  • KYS ve Prosesleri

 • Liderlik ve Taahüt

  • Müşteri Odaklılık

  • Politika

  • Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 • Planlama

  • Risk ve Fırsatları Belirleme

 • Kalite Amaç ve Hedefleri 

 • Değişikliklerin Planlanması

 • Destek

  • Kaynaklar

  • Yeterlilik

  • Farkındalık

  • İletişim

  • Dokümante Edilmiş Bilgi

 • Operasyon 

 • Performans Değerlendirme

  • İzleme, Ölçme, Analiz ve Değerlendirme​

  • ​İç Tetkik​

  • Yönetim Gözden Geçirmesi

 • İyileştirme

 

Belgelendirme

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

Hizmetimiz

Neway olarak ISO 9001 Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

Temel Eğitim             1 Gün

İç Tetkikçi Eğitimi     1 Gün

Baş Tetkikçi Eğitimi 5 Gün