İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROL - İPK -SPC

Süreçleriniz takibi ve kontrolü için istatistiksel yöntemler..

İstatistiksel Proses Kontrol-İPK Nedir?

İstatistiksel proses kontrol; 1924’de Walter A. Shewhart tarafından geliştirilmiştir. Veriyi istatistiksel olarak incelenebilecek hale sokar, bunun sonucu, süreç veya ürünün zaman içindeki davranışı hakkında bilgi verir. Ürün ve süreç performansı hakkında grafiksel bilgi verir. Öncelikli kullanım amacı sistemin değişkenliğini ve eğilimini etkileyen özel sebepleri bulmaktır.

İstatistiksel : Proseslerin değişkenliğini izlemek için örnekleme yöntemiyle analizlerin yapılmasıdır.

Proses : Süreçlerinizi gerçekleştirmek için yaptığınız faaliyet veya faaliyetler bütünüdür.

Kontrol : Proses değişikliklerini ve istenmeyen durumları yakalamak için kurulan sistematiklerdir. 

İstatistiksel Proses Kontrol : Bir prosesteki değişkenliği izlemek, analiz etmek için kullanılan istatistiksel teknikler bütünüdür.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

İstatistiksel Proses Kontrolün Amacı Nedir?

İstatistiksel Proses Kontrol, süreçlerinizi gerçekleştirirken istenmeyen durumlar ile karşılaşmamak adına kurduğunuz kontrol sistemleri ile size uyarı veren sistemlerdir. İPK sistemleri ister anlık ister ise belirli periyotlar ile çalıştırılabilir ve size bilgi verebilir.

İstatistiksel Proses Kontrol sistemleriden önemli olan istenmeyen durumların ne olduğu ve ne zaman uyarı verilmesi gerektiğidir.İstatistiksel proses kontrol limitleri mutlaka istenmeyen durumlar, toleransların dışına çıkmadan uyarı vermelidir.

İstatistiksel Proses Kontrol - İPK ile...

Süreç Kontrol Limitleri

 

Süreçlerinizi hangi limitlerde tutmanız gerektiği ve verilerin hangi şekilde gelmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Süreç Uygunsuzluklarının Analizi

İstatistiksel Proses Kontrol ile sadece verileri takip etmek ile kalmayıp aynı  zamanda verilerin hareket ediş yönü ve tipine göre süreçlerin hangi yönde hareket ettiklerine dair fikir sahibi olacaksınız.

Süreç Kontrol Yöntemleri ve İyileştirmede Katkısı

Süreç analiz yöntemleri sonrası aldığınız aksiyonlar ile​ yine İPK sayesinde süreçlerde başarı artışları hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

İstatistiksel Proses Kontrol - İPK Adımları...

 • İstatistikse Proses Kontrol Tanımları - İPK - SPC (Statistical Process Control)

 • Değişkenlik

  • Genel Nedenler​ (Gürültü)

  • Özel Nedenler (Sinyal)

 • Veri Tipleri

  • Nitel Veriler​

  • Nicel Veriler

 • İPK Grafik Türleri

 • Kontrol Limitleri

 • Xort-R Grafikleri

 • Süreç Davranışları

 • İstatistiksel Testler

  • 8 İstatistiksel Test Türü​

 • Kontrol Limitleri ve Spesifikasyon Limitleri

 • Kök Nedenler ve Aksiyon Seçimleri

 • Sürecin Kararlılığı

 • Kontrol Planları

 • Alt Grup Örneklemleri

 • I-MR Grafikleri

 • Diğer Grafikler

  • Np​

  • p

  • c

  • u

 • Minitab

 

Neden İstatistiksel Proses Kontrol ?

 • Ürün ve süreç performansı hakkında grafiksel bilgi verir.

 • Öncelikli kullanım amacı sistemin değişkenliğini ve eğilimini etkileyen özel sebepleri bulmaktır.

 • Olasılığa dayanan karar verme sürecini destekler.

 • Hata oluşmadan hatanın oluşabileceğine dair bilgiler verir.

 • Özel sebeplerle, doğal sebepler arasındaki farkın anlaşılmasını sağlar.

 • Kontrol için daha az kaynak harcar.

Hizmetimiz

Neway olarak müşterilerimize İstatistiksel proses kontrol yöntemleri için yöntemler aktarılmaktadır. Bu yöntemler başlıca olarak;

 

 • Nitel Veriler için;

  • C Çizelgesi Sabit

  • U Çizelgesi Değişken

  • NP Çizelgesi Sabit

  • P Çizelgesi Değişken

 • Nicel Veriler için;

  • I ve MR Çizelgesi

  • Xort, R Çizelgesi

  • Xort, S Çizelgesi

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 saat / 1 Gün