KALİTE YÖNETİCİLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI 

Şirketteki Liderlerden birisi olmak, şirketinizin yöne verip verimiliğini artırmanın yöntemleri...

KALİTE YÖNETİMİ Nedir?

Kalite Yönetimi; yaygın olarak bilinen doküman ve hata önleme sistemlerinin yanı sıra şirket faaliyetlerine bütün olarak bakılması ve yön verilmesi anlamına gelir.

 

Kalite Yönetim felsefesi ISO 9001 standardının yanı sıra diğer yönetim sistemleri standartlarınıda içermeli ve bütün standartlara aynı çerçevede ele almalıdır. 

Kalite yönetimin temel prensibi süreç ve performans yaklaşımıdır. Bu yaklaşımlar ile konusu ne olursa olsun (satış, Teklif, Ar-Ge, Üretim, Tetkik vb.) süreçler kontrol altında tutulmalı ve izlenmeli, riskleri ve fırsatları değerlendirilmeli ve sürekli iyileştirilmelidirler.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Sertifika Programının Amacı Nedir?

​Kalite / Sürekli Gelişim ve diğer yönetim kademesi alanlarında ister hizmet ister ise üretim sektöründe çalışan veya çalışmayı düşünen kişiler yetiştirmektir. Bu eğitim, kalite ve sürekli gelişim gibi bütün süreçler ile ilgilenen kişilerin yanı sıra satınalma, pazarlama, üretim vb. gibi alanlarda çalışan personelleride iyi yönetici vasıfları kazandırmayı amaçlar.

Kuruluşlar açısından yetkin hale gelen kalite profesyonelleri çalıştıkları bölümleri, şirketleri ileriye taşımaktadır.

 

Eğitim sırasında üniversite, uluslararası uzman sertifikalı onaylı kişilerde eğitim alacak olup ulusal ve uluslar arası en iyi uygulamaları deneyimleyeceksiniz.

Toplam Kalite Yönetim Sistemi Programı ile...

Müşteri / Süreç beklentilerinin anlaşılması

Yönetim / Süreç sisteminin kurulması ile birlikte müşteri beklentilerini daha iyi anlayabilecek ve hizmet/üretim sisteminizi bu isteklere göre şekillendirebileceksiniz.

Sürekli Gelişim ve Etkin Süreç Yönetimi  

 

Toplam Kalite Yönetimi sayesinde firmanızda süreçler kontrol kriterleri ve performans göstergeleri, hedefleri belirlenecek ve şirketin yönetim anlayışı şeffaf bir hale gelebilecektir..

Dış ve İç Müşteri memnuniyeti

Toplam Kalite yönetim sisteminin en önemli çıktısı şirketin ilişki kurduğu paydaşların memnun edilmesidir.

 

Müşteri kavramı Toplam Kalite Yönetiminde İç ve Dış müşteri olarak iki gruba ayrılmaktadır.

Risk ve Fırsat Yaklaşımı

 

Bir çok global yönetim stratejisininde bir parçası olan risk ve fırsat yönetimi ISO 9001 sisteminin yeni versiyonu ile gündeme getirilmiş olmakla beraber Risk kuruluşun negatif yönleri Fırsat ise pozitif yönleri olarak adlandırılabilir. Riskler her zaman kuruluşa zarar verme potansiyeline sahipken fırsatlar ise kuruluşa her zaman değer katma potansiyelindedirler.

Toplam Kalite Yönetim Sistemi Adımları...

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ​

 • Toplam Kalite Yönetimi Nedir?

 • Süreç Yaklaşımı ve SIPOC (Supplier-Input-Process-Output-Customer)

 • Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamaları

 • Kalite Modelleri ve Uluslararası Standartlar

 • İç / Dış Bağlam Analizi Nedir ve Uygulamala Örnekleri

 • EFQM Yaklaşımı - (Europen Foundation Quality Management)

YÖNETİM SİSTEMLERİ YAKLAŞIMLARI​

 • Akreditasyon Nedir?

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

 • ISO 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi Standardı

 • ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemleri

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • ISO 19011 İç Tetkik Standardı

 • ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı

 

KALİTE YÖNETİM UYGULAMA METODLARI​

 • SWOT

 • Kök Neden Analiz Araçları (8D, 5 Why, Cause&Effect, Balık Kılçığı, Pareto vb.)

 • Paydaş Analizi

 • Risk Fırsat Yönetim Süreci

 • FMEA

 • Ölçüm Sistemi Analizi (Gage R&R)

 • İstatistiksel Proses Kontrol (İPK - SPC)

 • Design Thinking - Tasarımcı Düşünce

 • Yalın Üretim Temel Prensipleri

 • Proje Yönetimi

 • TPM (Toplam Verimli Bakım)

 

SÜREÇ DENETİMLERİ​

 • Proses Denetimi

 • İç Denetim

 • Tedarikçi Denetimi

 • 2. Taraf Denetimler (Müşteri Denetimleri)

 • 3. Taraf Denetimler (Belgelendirme Kuruluşları)

 • Denetim Süreci

 • Denetim El Kitabı

 • Denetimi Uygunsuzlukları

 • Denetim Raporları

SÜREÇ / PROSES YÖNETİMİ​

 • Süreç Çeşitleri

 • Süreç Girdi ve Çıktıları

 • Süreçlerin Sınırları ve Yöneticileri

 • Süreçlerin Riskleri

 • Süreç Performansları

 • Süreç Hedefleri

 • Süreç Yönetimi ve Dokümantasyonu

RİSK / FIRSAT YÖNETİMİ​

 • Risk ve Fırsat Nedir?

 • Risk ve Fırsat Belirleme Faaliyetleri

 • Risk ve Fırsatların Olasılık ve Etki Hesap Yöntemleri

 • Risk Fırsat Uygulama Yöntemleri

 

PAYDAŞ BÖLÜM YÖNETİMLERİ

 • Satınalma Yönetim Süreci

 • Pazarlama Yönetim Süreci

 • Arge Yönetim Süreci

 • İnsan Kaynakları Yönetim Süreci

 • Bakım Yönetim Süreci

 • Bilgi İşlem Yönetim Süreci

 • Üst Yönetim Süreci

KALİTE YÖNETİCİSİ ÖZELLİKLERİ​

 • Kalite Yöneticisi Görev Tanımı

 • Yönetim Gözden Geçirmesi İşlevi

 • İç Denetim Süreci

 • Etkili Sunum Tekniği Temeli

 • Bakım Yönetim Süreci

 • Bilgi İşlem Yönetim Süreci

 • Üst Yönetim Süreci

 • Profesyonel Davranış İlkeleri

 • Toplantı Yönetimi

PROJE UYGULAMASI​

 • Proje Değerlendirmeleri

 • Proje Başarısı

 • Proje Şampiyonunun Seçilmesi

 

Neden Neway Kalite Yöneticili Programı?

Neway Kalite Yöneticiliği Programında verilecek eğitim içerikleri akademik bilgileri göz önünde bulundurarak Uluslararası en iyi uygulamaları içermektedir. Eğitmenlerimizin her birisi Global Uluslararası İş Yönetim Süreçlerini Deneyimlemiş Yurtdışı tecrübesi olan ve Üst Düzey Yöneticilik yapmış sektör profesyonellerinden oluşmaktadır. Eğitimin bazı aşamalarında akademik bilgi için akademisyenler sertifika programına destek vermektedir. 

Sertifika

Başarılı katılımcılar, ’Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanacaktır.

Sertifika almaya hak kazanmak için % 70 oranında devam zorunluluğunu ve yapılan projede başarı gerekmektedir. Projeleri başarılı olmayan katılımcılara ‘Katılım Belgesi’ verilecektir.

Sertifika almaya hak kazanamayan katılımcılar başarısız oldukları konuları Neway sonraki programı ile tekrarlayıp başarılı oldukları takdirde ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler.

Ayrıca;

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri

 • ISO 16949 Otomotiv Yönetim Sistemi Standardı

 • ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemleri

 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri

 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri

 • ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

 • ISO 31000 Risk Yönetimi Standardı

İç Tetkikçilik başarılı olan adaylar İç Tetkikçilik Sertifikası da alabileceklerdir.

Böylece programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, uzmanlık sertifikası ve 19011 iç tetkikçi sertifikasının sahibi olacaklardır.

EĞİTMENLER

Beril Kırcı

Sürdürülebilirlik

Arda Yılmaz

Kalite Yönetimi

Dr. Leven Buda

Organizasyon Yönetimi

Pınar Özyılmaz

Toplam Kalite Yönetimi

Eğitim Süresi​

66 saat / 5,5 hafta

Cumartesi / 09:30-16:30

Pazar / 09:30 - 16:30