KİLİTLE ETİKETLE LOCK TAG OUT 

Önlemlerinizi işe başlamadan almanın yöntemi..

Kilitleme Etiketleme Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği risklerine sebebiyet verebilecek olayları önceden öngörmek ve önleyici aksiyonları almak için güvenli etiketleme kilitleme sistemlerini yapmak tehlikeye sebep olan ekipmanları operasyonlar sırasında etkisiz hale getirmek yöntemlerine kilitleme etiketleme sitemleri denilmektedir.

Bu yöntemlerin bütünüyle hepsine kilitleme etiketleme prosedür ve zorunlulukları denilmektedir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Kilitleme Etiketleme Sistemlerinin Amacı?

Özellikle makine ekipman sistemlerinde muhtemel risk ve tehlikeleri önlemek adına iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak kilitle etiketle önleme sistemlerinin temel amacını oluşturmaktadır.

Bu yöntemle sistemlerinizde yapılacak değişimler kontrol altına almak ve önlemek amaçlanmaktadır.

Kilitle Etiketle Adımları...

 • Kilitle Etiketle Önleme Sistemlerinin amacı

 • Kilitle Etiketle Önleme prosedürü

 • Etiketleme – Kilitleme sistemlerinin amacı

 • Kilitle etiketleme sistemi konuları

  • Elektrik Konuları

  • Mekanik Konuları

 • Kilitleme  Etiketleme Sistemleri ve Yöntemleri

 • Kilitle Etiketle Sistemleri Görev Tanımları

 • Kilitle Etiketle Uygulamaları

  • Mekanik sistemler

   • Mekanik bağlama sistemleri​

  • Elektriksel sistemler

   • ​Kaçak Akım Koruma sistemleri

  • Enerji koruma sistemleri

  • Kesme / Verme Sistemleri

  • Çoklu Kilitleme Sistemleri

 Neden Kilitle Etiketle Sistemleri?

 • İş Güvenliği önlemlerini sistamatik olarak almak

 • Mekaniksel elektriksel bakım çalışmalarında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak

 • Proses güvenlik önlemlerini oluşmadan önlemek

Neway olarak hizmetimiz

Şirket süreçlerinizin gözden geçirilerek saha denetimi sonrası özellikle bakım faaliyetlerinin konusu olan sistemlerin olağan/olağan dışı durumlarda tehlike durumları oluşmadan önlemlerini sağlayacak yöntemlerin firmalara aktarılmasıdır.

Eğitim Süresi​

8 saat

Cumartesi / 09:30-16:30

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.