KVKK VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Genel

Aşağıda, www.ne-way.com sitesinde bulunan kişisel bilgilerin korunması ve gizlilik politikamız ile ilgili esaslar ve şartlar belirtilmektedir.

Önemle belirtmek isteriz ki, kullanıcının belirtilen şartları kabul etmesi, bu kişinin Neway Eğitim ve Danışmanlık’a (Bundan sonra “Neway” olarak anılacaktır), www.ne-way.com adresi aracılığıyla sağladığı bilgilerin kullanım şeklini kabul ettiği anlamına gelir.

Kişisel Bilgiler

Neway’in verdiği eğitimlere katılmak için Kullanıcı’nın, Neway'e kendisine ait Ad, Soyad, T.C. Kimlik No, elektronik posta adresi ile iletişim telefonu bilgilerini sunması gerekmektedir.

Bilgilerin Saklanması

Neway, Katılımcı tarafından kendisine elektronik ortamdan sunulan kişisel bilgileri belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Neway, yukarıda belirtilmiş olan bilgilerin katılımcı tarafından bildirilmesinin akabinde, bu bilgilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde kaydedildiğini katılımcılara bildirir.

Amaçlar

www.ne-way.com sitesini ziyaret ettiğinizde, ziyaretinize ait genel nitelikteki bilgiler toplanıp kaydedilebilir. Bu bilgiler ziyaretinizin saati ve süresi, ilgilenilen sayfalar ve daha önce ziyaret edilen site bilgisini içerebilir. Bu bilgiler sadece istatiksel amaçlı olmak üzere, platformumuzu geliştirecek fikirler üretebilmek ve siteyi daha sorunsuz işler hale getirmek adına kullanılır.

Sitemiz tüm ziyaretçilerin kullanımına açık olarak hizmet vermektedir.

Güvenlik Önlemleri

Neway, sizinle ilgili hiçbir kişisel bilginizi web sitesinde barındırmaz. Web sitesinde saklanan bilgiler tamamen istatistiksel bilgiler olup hiçbir kişisel bilgi içermez. Size ait tüm kişisel bilgiler güvenli bir şekilde saklanmakta olup, kredi kart numaralarınız en yeni e-ticaret teknolojisi kullanılarak şifrelendirilir. Neway'de veri güvenliği sistemleri kullanılmaktadır. Sunucu yazılımımız (SSL) bu anlamda en üst standardı belirlemekte olup, kredi kartı işlemleriniz için en güvenilir güvenlik sistemidir.

Kredi kartınıza ait bilgiler sistemimiz üzerinde kayıt altında tutulmamaktadır.

Neway, kart bilgileriniz de dahil olmak üzere sistemimiz üzerinden işlenen tüm bilgi ve işlemleriniz için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını taahhüt eder. Ancak Katılımcı, kullanım sırasında hiçbir sistem hakkında tam olarak güvence verilemeyeceğini ve bunun koşulsuz bir garanti anlamına gelmediğini unutmamalı ve Neway üzerinden yapacağı işlemleri bu husus doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Neway, arşiv, sistem ve kurulumlarında gerekli güvenlik önlemlerini aldığını, kişisel bilgilerin yürürlükteki ilgili kanunlara uygun şekilde kullanılacağını ve muhafaza edileceğini garanti eder.

Neway, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Neway, kamu güvenliğinden sorumlu resmi makamlarla, talepleri halinde, kişisel bilgilerinizi paylaşma hakkını daima saklı tutar.

Bildirimler

Neway, başka internet sitelerine link verebilir. Neway, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; ad-soyad, T.C. kimlik no, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve katılımcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir.

Onaylama

Katılımcı, bu koşulları kabul ettiği takdirde, kişisel bilgilerinin kişisel bilgiler dosyasına kaydedilmesini ve Neway tarafından yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmak üzere otomatik uygulamaya alınmasını kabul ettiğini bildirmiş olur.

Değişiklik Hakları

Neway, gelişen şartlar dahilinde herhangi bir zamanda Satış Sözleşmesi ve gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Buna hizmet bedeli eklenmesi vb. değişiklikler de dahildir. Bu eklemeler, değişiklikler, düzenlemeler, ya da iptaller ilan edilir edilmez internet sitesinde yayınlanacak, ayrıca Katılımcının kayıt esnasında vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda en etkin yöntemlerle bildirimler yapılacaktır. Bu bildirimlerin gereği gibi yapılabilmesi için Katılımcının Neway'e sunduğu iletişim bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmekte olup, aksi bir durumda Neway sorumluluk kabul etmeyecektir. Katılımcı, Neway'in eğitimlerine katılmaya devam etmekle olası değişiklikleri ve düzenlemeleri de kabul etmiş sayılır.

Katılımcıların giriş, iptal, düzeltme ve itiraz hakkı

Neway, Katılımcılara yürürlükteki yasamaya uygun olarak giriş, bilgilendirme, düzeltme, iptal ve itiraz hakları vermektedir. Bu nedenle, 15/1999 numaralı Kişisel Verileri Koruma Kanun’da belirtildiği üzere, Katılımcı aşağıdaki yolları kullanarak Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile birlikte yazılı bir başvuru yaparak bu haklarından faydalanabilir:

Kişisel Verilerin Korunması

Neway Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. olarak; kişisel ve kurumların bilgilerini en üst seviyede hassasiyet göstermekteyiz. Bu vesile ile Neway'in hizmetlerinden faydalanan ayrıca iletişime geçen kişi ve kurumların tüm kişisel bilgilerini 6698 sayışı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirerek işlemekte ve muhafaza etmekteyiz. Yasal olarak ve işlerimizde zorunlu olmadıkça müşterilerimizden kişisel bilgilerini talep etmemekteyiz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Yürürlük” başlıklı 32. Maddesine göre bu Kanunun 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 maddeleri yayım tarihinden altı ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

Neway olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu Neway Eğitim ve Danışmanlık Ltd. Şti. olmak ile beraber Neway sıfatıyla kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verileriniz İşlenmesi?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Neway olarak, kişisel verilerinizin kısmen yada otomatik yollar ile toplanması, kayıt edilmesi, depolanması, düzenlenmesi, web sitesi çerezlerinde kullanılması, sayfa analizlerinde kullanılması durumunda bütün veriler Neway olarak kullanılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin işlenme amacı ve hukuki sebepleri nelerdir?

Verdiğimiz hizmetleri değerlendirmek ve geliştirmek adına, yasal olarak tutmak ile yükümlü olduğumuz verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinizin aktarılabileceği kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Bu sayfada belirtilen yasal durumlar haricinde topladığımız kişisel veriler yasal otoriteler hariç hiç bir kurum ve kişi ile paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

İnternet sitemiz üzerindeki e-formlar, müşteri ziyaretlerinde toplanan bilgiler, dijital pazarlama, teklifler/sözleşmeler, e-postalar, başvurular, formlar, internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarımızın sizi tanımak için kullandığı çerezle (cookies) vb kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

Kişisel verilerinizin toplanıp toplanmadığını, işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz toplanmış veya işlenmişse bilgi talep etme,
Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.