KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU - VERBİS 

Şirketinizi Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında yasalar ile uygun hale getirmek için...

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu VERBİS Nedir?

KVKK – Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin şahısların kendileri haricinde kişiler veya kurumlar tarafından korunması, zorunlu verilme durumlarında ise verilerin güvenli bir şekilde yönetilmesi anlamına gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında, kişisel verilerin korunması hakkı, özel hayatın gizliliği hakkının özel bir biçimi olarak kişinin onur ve şahsiyetinin korunması ile kişiliğini serbestçe geliştirebilmesi için bireyin temel hak ve özgürlüklerini kişisel verilerin işlenmesi sırasında korumayı amaçlamaktadır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

KVKK -VERBİS Amacı Nedir?

7 Nisan 2016 tarihinde çıkan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özellikle veri işleyen şirketlere bazı sorumluluklar getirilmiştir. Bu kapsama dahil olan şirketler:

 

Yıllık çalışan sayısı 50’den fazla ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek veya tüzel kişilerdir.

​Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), veri sorumlularının kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Veri sorumlularının, Kurulun gözetiminde Başkanlık tarafından tutulmakta olan Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunludur.

KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Verbis Programı ile...

Verbis KVKK Kişisel Verilerin Korunması Kanununun bir parçası olmak ile beraber bütün gereklilikler Verbis sisteminin isteklerinin üzerinde yer almaktadır. Günümüzde kişisel veriler insanların en önemli değeri olmak ile beraber insanların varlıklarına ulaşmak için kullanılan anahtarda olma özelliğini taşımaktadır. 

 

İlk etapta ülkemizdeki bütün şirketler bu kapsam dahiline girmemektedir. Kapsam dahili yıllık çalışan sayısı 50’den fazla ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek veya tüzel kişilerdir. Verbis kayıt süresi son tarihi ilk olarak 31.12.2019 tarihi olarak belirlense de bu tarih 30.06.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.

VERBİS'e kayıt yaptırma yükümlülüğü olup da yukarıda belirtilen tarihlere dek kayıtyaptırmamanın cezai yaptırımı, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca 20.000 TL ve 1.000.000 TL arasında idari para cezası olarak belirlenmiştir.

NEDEN BİZ?

Bu süreçte sizlere uzman hukukçu partner avukatlarımız ile ve deneyimli sistem uzmanlarımız ile hizmet vermekteyiz. Neway Danışmanlık KVKK kapsamında uluslararası ve ulusal 50'den fazla şirkete bu kapsamda hizmet vermektedir.

KVKK - Verbis

Kişisel Verileri Korunması KVKK- Verbis kapsamında çalışma aşamaları aşağıdaki gibi özetlenebilmektedir.

 

 • KVKK Firma analizi

 • KVKK Kapsamında yasal ve hukuksal danışmanlık ve Verbis Sistemine kayıt

  • İş Sözleşmeleri

  • Personel Görüşmeleri

  • Açık Rıza Metinleri

  • Kişisel Veri Gruplamaları

  • Özel Veriler

  • Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Eğitimleri

 • İdari Önlemler ve aksiyon planları

 • KVKK ve Verbis Eğitimleri

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Danışmanlığı – ISO 27001

  • Veri ve Varlık Envanteri

  • BGYS Risk Analizi

  • Altyapı Analizi

  • Yetkilendirme ve Yetkinlik Matrisleri

  • Firewall, proxy, vpn bilgi işlem sistemleri analizi

  • Dokümantasyon

 

Çalışma Opsiyon

1- Eğitim (1 Gün)

2- Verbis Kaydı Danışmanlığı (2-3 Gün)

3- Verbis Danışmanlığı, İdari Tedbir Danışmanlığı, Teknik Tedbir Danışmanlığı (3-4 Gün)

4- Verbis Danışmanlığı, İdari Tedbir Danışmanlığı, Teknik Tedbir Danışmanlığı, Eğitim (4-5 Gün)