Ölçüm Sistemi Analizi (MSA) - Gage R&R

Ölçümlerinizin doğruluğundan emin olmak için yöntemler bütünü...

Ölçüm Sistemi Analizi (Measurement  System Analysis) MSA Gage R&R Nedir?

Ölçüm sistemi analizi; sistemdeki ölçüm ihtiyacı duyulan noktalarda mevcut ölçüm sistemimizin yeterliliğinin saptanmasıdır.

 

Gage R&R, Gerçek süreç değişkenliğini ortaya çıkarmak için ölçüm sisteminden kaynaklanan değişkenliğin tanımlanması ve sistem değişkenliğinden ayrıştırılmasıdır.

 

Bu ayrıştırılmanın temel nedeni toplam değişkenliğin hem süreç değişkenliğinden hem de ölçüm sistemi kaynaklı değişkenlikten kaynaklanıyor olmasıdır. Amaç, ihtiyaçlara uygun olan bir ölçüm sistemi geliştirmektir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Ölçüm sistemi Analizinin Amacı Nedir?

Ölçüm sistemi analizinin temel amacı, ister dış müşteri ister dış müşteriye verilen ölçüm sonuçlarının güvence altına alınmasıdır.

 

Sizin verdiğiniz ölçümler belkide bir sonraki süreç adımınızda veya müşterinizin kritik bir prosesinde önemli bir noktada kullanılmaktadır. İşte bu yüzden ölçümlerinizin hem sistem hemde personel olarak düzgün bir şekilde yapılıyor olması gerekmektedir.

Ölçüm Sistemi Analizi ile...

Ölçümlerde Farklılıkların Saptanması

Yaptığınız ölçümlerde farklılıkları saptayarak sistamatik hatalarda farkındalık sahibi olunması. Ölçümlerde kesin sonuçlar verebilecek sistemin kurulması.

Niteliksel ve Niceliksel Ölçüm Sistemi Kurulması

Yalın 6 sigma her ne kadar yalın tekniklerinin bütünüyle barındırsada temel olarak olayların birbirleri ile olan ilişkilerini istatistikle kurar. Yamış olduğunuz faaliyetlerde sonuca etkiyen bütün girdilerin ne kadar etkili olduklarından yapacağınız iyileştirmelerin gelecekte hangi güven aralığı ile sizlere sonuç vereceğini istatistiksel temeller üzerine kurar. 

Uluslararası Kalite Kontrol Metodları

Ölçüm Sistemi Analizi uluslararası firmalarda kullanılan ve aynı zamanda tedarikçilerden istedikleri bir metodolojidir. Bu metod ile hem kendinizi hemde müşterilerinizi güvence altına alacaksınız.

Ölçüm Sistemi Analizi (MSA) Gage R&R Adımları...

Ölçüm Sistemi Analizi Gage R&R Çalışma Türleri

 • Ölçüm Sistemi Analizi Gage R&R Çalışma Türleri

  • Nicel Gage R&R

   • Sayılar

   • Ölçü birimleri

  • Nitel Gage R&R

   • Öznel (kozmetik kusurlar)

   • Kusurların dağılımı

   • Hissetme / Görme

 • Değişkenlik Kaynakları

 • Süreç Değişkenlik Kaynakları

 • Ölçüm Terminolojisi

 • Sapma

 • Kararlılık

 • Doğrusallık

 • Ölçüm Çözünürlüğü

 • Hassasiyet Kesinlik

 • Yinelenebilirlik(Repeatibility)

 • Yeniden Üretilebilirlik (Reproducibility)

 • Yeterlilik İndeksi - Hassasiyet/Tolerans

 • Yeterlilik İndeksi - Gage R&R 

 • Uygulama

 • Minitab

 

Neden Ölçüm Sistemi Analizi?

 • Ölçüm kesinliği,

 • Hatalı ürün yakalama kabiliyetinin artırılması,

 • Niteliksel ve niceliksel veriler için ölçüm sisteminin kurgulanması,

 • Ölçüm sistemlerini değerlendirme yöntemleri,

 • Ölçüm sisteminin analizi,

Hizmetimiz

Neway olarak ölçüm sistemlerinin neler olduğu analiz yöntemlerinin teorik bilgilerini firmalarımıza aktarmaktayız. Daha sonra ise istatistiksel olarak yorumlayıp ölçüm sistemleri iyileştirmeleri konusunda firmalarımız ile işbirliği yapmaktayız.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 saat / 1 Gün