PATENT (FAYDALI MODEL) BELGESİ 

Patent Belgesi

Patent Belgesi Nedir?

Patent veya Faydalı Model Belgesi, sanayi alanındaki bir buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen, ekonomik değeri olan belgedir.  Bu belgeler, buluş yapan kişiye, buluşunu topluma açıklaması karşılığında, buluşu üzerinde belirli bir süre için “kişiye özel hak”  tanınarak buluşunun korunmasını sağlar.

Sağlanan koruma, patent almak amacıyla hazırlanan tarifname ve resimlerde açıklanan konu ile sınırlı olarak yazılan istemlerle belirlenecektir. Patent; başvuruda belirtilen konuya değil, açıklanan teknik çözüme nasıl ulaşıldığına verilecektir. Bunun anlamı, aynı teknik alandaki teknik sorunlara ilişkin birbirinden farklı çözüm yollarından her biri patent verilerek korunacaktır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Patent Belgesi Amacı Nedir?

Buluş sahibinin buluş konusu ürününü belli bir süre üretme, kullanma veya satma hakkının koruma altına alınarak buluşunun kullanımı üzerinde belirli bir süre tekel oluşturmasını sağlamaktır. Patentin Tanımı; Patent, sanayideki teknik sorunları çözmek amacıyla yapılan buluşları ve usulleri bulan buluş sahibine devlet tarafından ürünü üzerinde belirli bir süre tekel hakkı verilmesidir.

Patent (Faydalı Model) Belgesi İle..

Patent Belge​si Yararları

Bu sayede buluş sahibi yeni buluşlar için teşvik edilmekte, buluşların sanayiye uygulanması ile teknik ve sosyal ilerlemenin gelişmesi sağlanmakta ve patent koruma süresi biten buluşlar toplumun malı olmakta ve/veya gelişmekte olan ülkeler tarafından transfer edilerek kullanıma sokulabilmektedir.

Kuruluşun Patentlenebilmesi İçin

 • Yeni olması (mutlak yenilik, tüm dünyada yenilik)

 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması (konuda uzman bir kişi tarafından buluşla ilgili teknik bir durum çıkartılamıyorsa)

 • Sanayiye uygulanabilir olması (sanayinin bir alanında uygulanabilir ve üretilebilir olması)

 • Kriterlerine uygun olması gereklidir.

Patent Başvurusu İçin

 • Buluşun teknik çizimleri,

 • Firma bilgileri,

 • Buluş sahibinin bilgileri ve,

 • Tarif name gerekmektedir.

Patent Belgesi Hizmet Adımları..

 • Süreçteki Tüm Gelişmeleri Bildirme  

 • Patent/Faydalı Model Belge Talebi Yapılması 

 • Patent Araştırma – İnceleme Talebi Yapılması 

 • Kullanım Belgesi Sunulması  

 • Patent Çevirisi 

 • Mücbir Sebep Sunma 

 • Yıllık Patent – Faydalı Model Yenilemeleri

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.