PATLAYICI ORTAMLAR VE PATLAMADAN KORUNMA

İşlerinizi yaparken başınıza gelebilecek patlamalardan korunma ve patlayıcı ortamların kontrol altına alınması..

Patlayıcı Ortamlar Nelerdir?

Patlayıcı Ortam : Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı ifade eder.

 

Muhtemel Patlayıcı Ortam : Yerel şartlar ve işletme şartları nedeniyle patlayıcı olabilen bir ortamı ifade eder. 

 

Zone : Uygun Elektriksel Donanımın Tasarımının yanı sıra uygun Elektriksel Cihazın seçimini kolaylaştırmak için tehlikeli alanlar , Bölgelere (Zone) ayrılmıştır. Bölgelere ayırma ile ilgili bilgiler ve açıklamalar IEC 60079-10-1 ve IEC 60079-10-2 ve Ulusal Standartlarda yer almaktadır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Patlamadan Korunma Dokümanının Amacı?

Patlamadan Korunma Dökümanı 30/04/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğin 10. maddesi gereğince hazırlanmış olup özellikle “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği” ile “Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile ilgili Yönetmelik” amaçları dikkate alınmıştır.

Patlayıcı Ortamlar Patlamadan Korunma Adımları...

 • Patlayıcı, Parlayıcı Ve Yanıcı Gaz, Toz Ve Buharlar

  • Gazlar

  • Sıvılar

  • Katı Maddeler, Tozlar

 • Ateşleme Kaynakları

  • Elektrik Ark Ve Kıvılcımı

  • Sıcak Yüzeyler (Statik Isı ile Patlama)

  • Mekanik Sürtünme ile Çıkan Kıvılcım

  • Her Nevi Statik Elektriklenme

  • Açık Alev Sıcak Gaz Ve Akkor Haldeki Parçacıklar (Hot Particles)

  • Adiyabatik Basınç, şok Dalga

  • Yıldırım DüŞmesi Ve Elektrikli Hava şartları

  • Parazit Akım, Katodik Koruma

  • Ultrasonik Ses Dalgaları

  • Radyo Dalgaları

  • Mikro Dalgalar

  • Kızıl Ötesi Işık (Ir)

  • Bazı Kimyasal Reaksiyonlar

 • Patlamaya KarŞı Alınan Önlemler

  • Birincil (Primer) Önlemler

  • İkincil (Sekonder) Önlemler

 • Patlayıcı Ortam OluŞabilecek Yerlerin Sınıflandırılması

 • Atex 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizatlar

 • Atex 100a Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektriksel Teçhizat Kategorileri

 • Patlama Riski Olan Bölge için Risk Değerlendirmesi

 • Patlayıcı Gazların Sınıflandırılmasında En 60079-10-1 Metodolojisi

  • Havalandırma Derecesi

  • Geçitlere Göre Havalandırma Sınıflaması

  • Havalandırmanın Kullanılabilirlik Derecesi

  • Boşalma Dereceleri

  • Tali Boşalma Kesit Alanları

  • Boşalma (Salınım) Oluşumları

  • Tehlikeli Bölge Boşalma şekilleri

 • Patlayıcı Toz Ortamları Sınıflandırılmasında En 60079-10-2:2009 Standardı

 • Patlayıcı Toz Ortamlarına Yönelik Alan Sınıflandırma Prosedürü

 • Toz Katmanı Tehlikesi

 • Toz Katmanının Sıcak Yüzey TutuŞmasından Dolayı Yangın Riski

 • Ex Donanımına Yönelik “Donanım Koruma Düzeylerini” Kapsayan Alternatif Risk Değerlendirme Yöntemi

 • Patlayıcı Ortam Hesapları

 Neden Patlamadan Korunma Yönetimi / Eğitimi?

 • İşyerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tespiti

 • Patlayıcı ortamlar konusunda yasal olarak yapılması gereken aksiyonların alınması

 • Patlayıcı ortamların kontrol altına alınması için yapılması gereken aksiyonlar

Neway olarak hizmetimiz

Neway olarak süreçlerinizde, üretim faaliyetlerindeki muhtemel patlayıcı ortamların belirlenmesinde eğitim ve danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

Eğitim Süresi​

8-16 saat - 1-2 Gün

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.