PERFORMANS YÖNETİMİ  / BALANCED SCORECARD

Performans yönetimi, üst yönetimden çalışanlara kadar giden bir yönetim felsefesidir..

Performans Yönetimi Nedir?

Performans yönetimi; şirketinizin üst yönetim stratejisinin doğrultusunda, oluşturduğu kısa ve uzun vadeli hedefleri ile firma paydaşlarının yani çalışanlarının ve ürün ve hizmet sağlayıcılarının (Tedarikçi vb.) yönetilmesini sağlayan yönetim sistemidir.

 

Performans yönetiminde temel unsur firmanın hedefleri doğrultusunda elde edeceği kazancı ve başarıyı çalışanları ile paylaşarak onları motive etmesi ve ödüllendirmesidir. Bu felsefe ile kazanca etki eden ve katkı sağlayanların firma aidiyetinin artırılması amaçlanmaktadır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Proje Yönetiminin Amacı Nedir?

Performans yönetiminin amacı firmanın kuruluş felsefesini oluşturan stratejisi doğrultusunda oluşturması gereken kısa ve uzun vadeli hedeflerini çalışanlarına anlatmak, sahiplendirmek ve onlarında bu doğrultuda çalışması için onları yönlendirebilmektir.

Firmaların performans yönetimindeki amacı onları kullanmak değil onları şirketin bir parçası yaparak onları kazanabilmektir. Unutulmamalıdır ki tabiki maddi kazanç çalışanlar için önemli olsada performans yönetiminin temelinde Maslow  üçgeninde olduğu gibi aidiyet ve takdir duyguları yer almaktadır.

Performans Yönetimi ile...

360 Derece Performans Değerlendirme

Firmanızın her alanında uygulanabilecek bir değerlendirme yapmak ve şirket performansını ortaya koymak.

Balance Scorecard

 

Şirket stratejilerinin finansal kriterler ile ölçülebilir verilere dönüştürülmesidir.

Şirket Yönetiminde Şeffaflık

Ana Şirket performans kriterlerinin veriselleştirilmesi ve çalışanlarında performanslarının bu verilere göre değerlendirilmesi ile şirket bünyesinde liyakat sistemi kurulabilir ve personel yönetimide etkin bir biçimde sağlanabilir.

Performans Yönetimi Adımları...

 • Performans Yönetimi ve Amaçları

 • Performans Yönetimi ile kazanımlar

 • Performans Yönetimi ve Süreç Yönetimi İlişkisi

 • Performans Yönetimini Kim Takip etmeli, Rol ve sorumluluklar

 • Performans Yönetimi Adımları

  • Şirket Performansı​ ve Hedefleri 3YP, 4YP

  • Bölüm Performansları

  • Çalışan Performansları

 • Performans yönetiminin çalışanlara kazanımları

 • Performans yönetimi ve insan kaynakları

 • Performans değerlendirme yöntemleri

 • Performans değerlendirmeye katkı sağlayacak geri bildirim sisteminin kurulması

 • Performans Değerlendirmede hatalar

 • Performans Değerlendirme raporları (PDP)

 • Performans değerlendirme denetimi

 • Performans değerlendirme takımı

 

Neden Performans Yönetimi

 • Ölçülebilir bölüm, süreç, insan, makine hedefleri.

 • Hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken performans kriterlerinin belirlenmesi,

 • Belirlenmiş kriterlere göre adaletli ve gereken zamanda çalışanların değerlendirilmesi,

 • Çalışanlardan beklenen performans sonuçlarıyla ölçülebilen başarısının karşılaştırılması ve değerlendirilmesi

 • Organizasyonun ve çalışanın güçlü ve zayıf yönlerinin tanımlanması,

Hizmetimiz

Neway olarak performans izleme yöntemleri konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların gerek süreçleri gerek ise kaynaklara performans atamasını nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8-24 saat / 1-3 Gün