Ara
 • Neway Consulting

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

En son güncellendiği tarih: 1 Nis 2020


ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 uluslararası bir standart olup, kuruluşların çevre yönetim sistemlerini kurmalarını ve geliştirmelerine yardımcı olan bir standarttır.

ISO 14001 kuruluşlara çevre yönetimi açısından performanslarını geliştirmenin yanı sıra enerji, doğal kaynak kullanımı ve atık azaltımı konularında optimum çözümler bulmaları açısından bir rehber olmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi ne demektir?

Çevre yönetim sistemi, kuruluşlara çevre ile ilgili konularda tanımlama yönetme ve izleme gibi yöntemlerin nasıl olabileceği ile ilgili yol gösterimci yaklaşımlarda bulunur.

ISO 9001, OHSAS 18001 vb. diğer yönetim sistemleri standartları ISO 14001 standardı ile kolayca entegre edilebilir ve şirketlere değer katabilir.

ISO 14001 her türlü kuruluş (Kamu, Özel, ticari vb.) için uygun bir yönetim sistemi standardıdır. ISO 14001 kuruluşlardan hava kirliliği, su kirliliği, atık su, atık yönetimi, toprak kirliliği, iklim değişikliği, doğal kaynak ve enerji tüketimi gibi konularda bir yönetim sistemi kurmalarını bekler.

Diğer bütün ISO yönetim sistemlerinde olduğu gibi ISO 14001, çevre yönetimi konularında şirketlerden sürekli gelişim felsefesini benimsemesini ister.Standart her ISO standardında olduğu gibi her beş yılda bir gözden geçirilmekte ve gerek görüldüğü takdirde revize edilmektedir. 2015 versiyonu günümüz ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde revize edilmiş olup şirketlere organizasyonel ve fonksiyonel açıdan gelişim imkanı sağlamaktadır.

ISO 14001 organizasyonlara hangi faydaları sağlayabilir?

Kuruluşların çevre yönetimi açısından performanslarını geliştirmeleri için ISO 14001 standardını kullanmaları önemli bir rehber görevi olmaktadır. ISO 14001 aşağıdaki konularda şirketlere yol göstermektedir;

 • Ulusal ve Uluslararası olarak zorunluluklara uyumun araştırılması ve gelişim haritasının çıkartılması.

 • Yönetim sistemine çalışanların katılımlarının sağlanması.

 • Şirketleri diğer şirketlerden farklı kılan özelliklerin ortaya çıkarılması ve sürdürülebilir gelişim felsefesini benimsemesi.

 • Çevre yönetimi ve gelişim kapsamında şirketlerin ölçülebilir hedefler koyması.

 • Şirketlere sürdürülebilir bir gelişim çerçevesinin yanı sıra diğer kuruluşlardan ayıran değerler katması.

 • Kuruluşların yönetim sistemlerini geliştirerek tedarikçilerinin çevre yönetimdeki çalışmalarını desteklemesi.

ISO Standartları periyodik olarak gözden geçirilir ve ihtiyaç beklentilerine göre revize edilmektedir.

ISO 14001 neden revize edildi?

ISO standartları günümüz iş dünyası ihtiyaçlarını karşılamak açısından gözden geçirilir ve revize edilebilir.

ISO 14001:2015 çevre yönetimi açısından günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamak adına revize edilmiş olmakla beraber şirketlere optimum çözüm önerileri sunmaktadır.

ISO 14001 standardının en son versiyonu, çevre ve atık yönetimi olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir. Çevre yönetimi standardı kuruluşların girdi ve çıktılarının karşılaştırılması ve bu performans göstergelerinin optimum seviyelere indirilmesini amaçlamaktadır. Revizyon ile diğer yönetim standartlarının yönetimi kolaylaştırılmıştır.

Temel Gelişimler nelerdir?

ISO 14001:2015 yeni gereksinimleri;

 • Organizasyonun çevre yönetimi konusunda mevcut ve gelecekti durumunun değerlendirilmesi.

 • Çevre yönetimi konusunda geliştirilmiş liderlik.

 • İklim değişikliği, atık yönetimi, enerji yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında proaktif yaklaşımlar.

 • Çevre boyut-etki değerlendirilmesinde yaşam-çevre döngüsü prensibinin benimsenmesi.

 • Kuruluş şirketine ISO 14001 stratejisinin benimsetilmesi.

Yeni versiyon diğer yönetim sistemlerine daha kolay entegrasyon imkanı sağlamaktadır.

ISO 14001 ile belgelendirilmeliyimiyim?

ISO 14001 sertifikasyonu bir zorunluluk olmamasına rağmen günümüz iş dünyasında şirketler ile çalışma konusunda bir kriter haline gelmeye başlamıştır.

Standardın uygulanması dış kurumlara kurumsallık anlayışının aktarılmasının yanı sıra sürdürülebilirlik prensibinin tam anlamıyla uygulandığının kanıtlanması açısından önemli bir araçtır.

Bilinmesi gereken önemli nokta ISO organizasyonu sertifikalandırma hizmeti sunmamaktadır.

Sertifikalandırma yetkilendirilmiş kuruluş tarafından verilmektedir. Bu hizmeti alırken mutlaka sertifikalandırılma şirketinin yeterliliğini sorgulayınız.

ISO 14001:2015 yolculuğuna nasıl başlayabilirim?

Bir çok kaynak ISO 14001 standardına naıl başlanabileceği konusunda yol göstermektedir, Fakat bulabileceğiniz bu kaynaklar şirketinizin yapısına uygun olmayan çözümler sunabilir. Kuruluşlar standardı kendi yapılarına göre değerlendirmeli ve hayata geçirmelidir.

 1. Hedefinizi belirleyin ve bu standart ile ulaşmak istediğiniz yeri tanımlayın.

 2. ISo 14001 kurulumunu veya revizyonunu gerçekleştirecek kişiyi belirleyin ve bu liderin üst yönetimden destek almasını sağlayın.

 3. Mevcut çevre etkilerini değerlendirin ve revizyon için yönetim sisteminizdeki değişimler ile ilgili bir aksiyon planı hazırlayın.

ISO 14001 ailesinde bulunan diğer standartlar..

ISO 14000 ailesi kendisini oluşturan birçok standart barındırmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır.

 • ISO 14004 çevre yönetim sisteminin kurulumu, uygulaması ve gelişimi hakkında bir rehber olmaktadır. Aynı zamanda bu standart diğer yönetim standartlarına uyum hakkında içerik sağlamaktadır.

 • ISO 14006 çevre yönetim sistemininde Eco-Design’ın nasıl kurulması gerektiği ile ilgili içerikler barındırmaktadır.

 • ISO 14064-1 Greenhouse gas (GHG) emisyon kurallarının nasıl uygulanacağı ile ilgili bilgiler içermektedir.


71 görüntüleme0 yorum