Ara
 • Neway Danışmanlık

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

En son güncellendiği tarih: 1 Nis 2020


ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 iyi bir kalite yönetim sistemi için gereksinimleri gösteren bir standarttır. ISO 9001 şirketlerin; organizasyonlarını, işlerini daha etkili hale getirerek müşterilerinin memnuniyetlerini artırır.

Standardın yeni versiyonu ISO 9001:2015 yılının son çeyreğinde yayınlanarak ISO 9001:2008 versiyonunun yerini almıştır.

Standart neden revize edildi?

ISO standartları kural olarak her 5 yılda bir gözden geçirilir ve eğer gerekli görülürse revize edilir. Bu gözden geçirme ve gerekiyorsa revizyon, standardın market ihtiyaçları konusunda yararlı kalmasını sağlar. Günümüz iş dünyasında ortaya çıkan rekabetin ve yeni gelişen iş ihtiyaçlarının farklılık göstermesi ISO 9001 standardının revizyonunu ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Örneğin küreselleşen Dünya; şirketlerin ihtiyaçlarını, organizasyonel yapılarını ve iş yapış şekilleri değiştirmekle beraber tedarik zinciri yani ürün/hizmet üretiminin başından sonuna kadar şirketlerin iş yapış şekillerine yenilikler getirmiştir. Ayrıca rekabet iş dünyasında müşterilerin beklentileride paralel olarak artmıştır. Müşteriler şirketlerden daha fazla başarı, bilgi, geri bildirim vb. yenilikler beklemektedir. ISO 9001 revizyonu ortaya çıkan bu yeni ihtiyaçları şirketlerin karşılamasında yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Standarttaki major değişiklikler nelerdir?

ISO 9001 standartındaki en önemli değişiklik standardın maddelerinin yeni yapılanmasıdır. Bir önceki versiyonuna göre standardın maddelerinin yapılanması değişmekle beraber daha kolay anlaşılabilir hale gelmesi amaçlanmıştır (Bilinen ismiyle yüksek seviyede yapılanma). Daha fazla bilgi ISO/IEC Directives Part 1 (ISO Standartlarının Uygulama Kuralları)’ın ekinde bulunabilir.

İkinci ve daha önemli olan diğer yenilik ise risk tabanlı yönetim sistematiğidir. Aslında standardın önceki versiyonlarında da risk tabanlı yönetim prensibi benimsenmiş olsa da yeni versiyon bu yönetim şeklini daha fazla öne çıkarmaktadır.

Yeni versiyonun faydaları nelerdir?

Yeni standart kullanıcılarına bir çok fayda sağlamaktadır.

Örneğin ISO 9001:2015;

 • Yönetimdeki liderlik yaklaşımına büyük önem vermektedir.

 • Şirket yapılanmalarında organizasyonel risk ve fırsatların değerlendirilmelerini sağlar.

 • Bir çok yönetim sisteminin (Örneğin, Çevre, İş Güvenliği, Enerji, Bilgi Yönetimi vb.) beraber yönetilebileceği ortak bir dil, anlayış sağlar.

 • Tedarik zinciri yönetiminin daha efektif kullanılmasını sağlar.

 • Anlaşılırlık açısından daha kullanıcı dostudur.

ISO 9001:2008 standardı kullananlar neler yapmalı?

2015 versiyonunun 2008 versiyonu ile değiştirilmesi günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaktır. Tavsiyemiz günümüz ihtiyaçlarını karşılamak için kalite yönetim sisteminizi yeni versiyona göre revize edip tazelemelinizdir.

Bilindiği gibi her organizasyon farklıdır ve yeni versiyonun adımları mevcut kalite yönetim sistemlerine ve organizasyon yapılarına göre adapte edilmelidir. Bunun ile birlikte işte şirketinize bu değişimde yardım edecek birkaç ufak ipucu,

 1. Standardın çoğunluğu aynı kalıp bazı kısımları keskin değişimlere uğrarken değişimleri karşılaştırın. Özellikle karşılaştırma matrislerini kullanın.

 2. Yeni gereksinimleri karşılayacak şekilde organizasyonel boşlukları tespit edin.

 3. Uygulama planı geliştirin.

 4. Değişim ile ilgili farkındalık ve eğitim planları çıkartın.

 5. Revize gereksinimler için kalite yönetim sisteminizi güncelleştirin.

 6. Eski versiyon ile sertifikalı iseniz sertifikanın kullanılabileceği son tarihi belirleyin ve bu zamana kadar yeni standarda geçiş yapın.


199 görüntüleme0 yorum