PPAP - APQP ÜRETİM PARÇASI ONAY SÜRECİ 

Ürünlerde kullanacağınız ürünlerin hatasız devreye alınması..

PPAP - APQP Nedir?

PPAP: Production Part Approval Process - Üretim Parçası Onay Prosesi

PPAP, şirketlerin ürünlerinde kullandıkları yan ürünlerin, asıl ürünün şartlarını sağlayacak şekilde denemeye teste tabi tutularak gerekli adetlerde numunelerin onayı verilere yan ürünlerin devreye alınma aşamasına denilmektedir.

APQP: Advanced Product Quality Planning- İleri Düzey Ürün Kalite Planı

APQP, sağlanan / üretilen ürünün mevcut durumda ve gelecekte gerekli kriterleri sağlamasına yarayan yarım mamul ve final ürün aşamasında yapılması gereken kalite faaliyetlerini tanımlayan süreçtir. APQP adımları aşağıdaki aşamaları kapsayabilir:

- Ham Malzeme Kontrolleri

- Yarım Mamul Kontrolleri

- Proses Kontrolleri

- Final / Bitmiş Ürün Kontrolleri

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

PPAP APQP Amacı Nedir?

PPAP, otomotiv, enerji ve diğer kritik ürün süreçlerinde yeni devreye alınacak ve geçerli kılınacak bir ürünün üretim ve kalite kontrol karekteristiklerinin belirlenerek ana sanayi ve yan sanayi sorumluluklarını belirleyerek ürünlerin devreye alınmasını amaçlamaktadır.

APQP, otomotiv, enerji ve diğer kritik ürün süreçlerinde ham malzeme kabullerinin, üretim ve proses parametrelerinin, kalite kontrol parametrelerinin belirlenmesini amaçlamaktadır.

PPAP APQP ile...

Güvenli Malzeme Kullanılması

Firmanızda devreye alacağınız / kullanacağınız ürünlerin ve malzemelerin güvenli bir şekilde uygun olup olmadığının kanıtlanarak s,steminize adapte edilmesini sağlar.

Hatasız ve Hızlı Devreye Alma 

 

PPAP -APQP süreci kullanılacak ürün veya malzemelerin aslında uzun bir süreç gibi görünsede gelecekte yaşanabilecek olumsuz durumların elemine ederek hatasız, sorunsuz ve hızlı olarak devreye alınmasını sağlar.

Uluslararası Yöntemler

PPAP - APQP Sistemi ile şirketinizde uluslararası yöntemleri kullanarak ürünlerinizin kalitesini ve onay sürecini global firmalara ve kurumsal şirketlere kanıtlayabilir isteklerine cevap verebilirsiniz.

PPAP -APQP Adımları...

 • PPAP nedir

 • APQP Nedir

 • PPAP süreç şeması

 • APQP Süreç şeması

 • Tasarım Kayıtları

  • Teknik Resimler​

  • Malzeme Kayıtları

  • Tip Test Kayıtları

  • Tasarım Revize Kayıt Dokümanları

  • Müşteri Onay Dokümanları

 • PPAP için gerekli Adımlar

 • Dizayn Hata Türleri ve Etkileri Analizi (DFMEA )

 • Proses Akış Diyagramları

 • Proses Hata Türleri ve Etkileri Analizi (PFMEA )

 • Kontrol Planları

 • İzlenebilirlik Dokümanları

 • Tedarikçi Kontrol Dokümanları

 • Ölçüm Sistemi Analiz Çalışması (MSA)

 • Proses Yetenek Analizi Çalışmaları

 • Tip Test ve Ölçüm Sonuçları

 • Numune Adetleri ve Numune Üretimi

 • Laboratuvar Yeterlilik Dokümanları

 • Görünüm Onay Raporu (AAR)

 • Numune Sonuçları

 • Kontrol Ekipmanları

 • Sevkiyat Dokümanları

 • Gerekli İSG Dokümanları

  • REACH - RoHS​

  • Risk Analizleri

 • Müşteri Özel İstekleri

 • Parça Garanti Mektubu (PSW)

 • Uygunsuzluk Yönetim Süreci

 

Neden PPAP - APQP Yönetimi

 • Ölçülebilir Ürün Devreye Alma Yönetimi

 • Ürün Yaşam Boyu Kalite Döngüsü

 • Hatasız Devreye Alma

 • Uluslararası Yöntemler

Hizmetimiz

Neway olarak uluslararası bir yöntemler bütünü olan PPAP - APQP Süreçlerinde sizlere yöntemlerin detaylı adımlarının anlatılması, uygulama örnekleri konularında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri vermekteyiz.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8-24 saat / 1-3 Gün