PROJE YÖNETİMİ  

Projelerinizi sonuçlandırmak ve beklenmeyen sonuçlar ile karşılaşmamış için yöntemler...

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, belirli bir projenin hedef ve amaçlarına ulaşıp bitirilmesi için kaynakların planlanması, organize edilmesi, tedarik edilmesi ve yönetilmesi disiplinidir. Projeler belirli özgün hedef ve amaçlara ulaşmak amaçlı uygulanır.

 

Genellikle faydalı bir değişim getirmek ya da değer katmak için. Projelerin esneklik payı ile birlikte belirli başlangıç ve bitiş tarihi vardır. Projelerin geçici olması; onları kalıcı, sürekli tekrarlanan, üretim ve servis amaçlı her zamanki işletme operasyonlarından farklı yapar. Pratikte, bu iki tür sistemin yönetimi oldukça farklıdır ve farklı teknik beceriler gerektirmektedir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Proje Yönetiminin Amacı Nedir?

Proje yönetiminin amacı proje bazlı çalışan şirketlerde projelerin zaman, kaynak ve kalite açısından kontrol altında tutulmasıdır.

 

Temel amaçlardan biriside her proje sonunda gelecek projelere olumlu veya olumsuz kazanımların aktarılmasıdır.

Proje Yönetimi ile...

Proje Kapsam ve Zaman Planı

Proje yönetimi felsefesi ile her proje başında projenin kapsamı ve projeyi hayata geçirmek için zaman planını sağlayabilirsiniz.

Proje Kalite ve Maliyet Yönetimi

 

Projelerin istenen kalite ve maliyet aralıklarında ilerlemesini sağlayabiliriz.

Proje Kaynak ve Risk Yönetimi

Projelerde kullanılacak kaynakların yönetilmesi ve paydaşların iletişimi sağlanabilir. ayrıca Proje sırasında çıkabilecek risklerin ön görülmesi de istenmeyen durumların önlenmesi için yapılmalıdır.

Proje Yönetimi Adımları...

Proje Başlangıcı

 • Proje Beyanı

 • Paydaş Analizi

Proje Planlama

 • Proje planı geliştirilmesi

 • Kapsam Planının Geliştirilmesi

 • Gerekliliklerin Toplanması

 • Kapsamın Tanımlanması

 • WBS 

 • Zaman Planlanması

 • Aktivitelerin tanımlanması ve sıralanması

 • Aktivite sürelerinin tespit edilmesi ve zaman planı geliştirilmesi

Projenin Yürütülmesi

 • Projenin yürütülmesi

 • Proje bilgilerinin yönetilmesi

 • Kalitenin yönetiminin planlanması

 • Takımın Geliştirilmesi

 • Takımın Yönetilmesi

Projenin Kontrolü ve Kapanışı

 • Projenin gözlemlenmesi ve kontrolü

 • Kapsamın Kontrolü

 • Takvimin Kontrolü

 • Maliyet Kontrolü

 • Kalite ve Kaynak Kontrolü

 • Risklerin Gözden Geçirilmesi

 

Neden Proje Yönetimi

 • Doğru Zaman Yönetimi

 • Doğru Kaynak Yönetimi

 • Doğru Planlama

 • Doğru Risk Yönetimi vb.

Hizmetimiz

Neway, proje yönetim metodolojilerini çalıştığı şirketlere aktararak bu metodoloji doğrultusunda şirketlerin projelerini başarı ile yürütmelerini sağlamaktır. Proje yönetimi konusunda proje yöneticileri yetiştirmek ve gelecek projelerinde bu proje yöneticileri ile yeni projelerini sürdürmelerini sağlamaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8-24 saat / 1-3 Gün