REACH RoHS YÖNETİM HİZMETİ

Yasaklı, Sınırlı ve Kayıtlı olması gereken kimyasalların yönetimi..

Reach RoHS Nedir?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), tehlikeli kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, yetkilendirilmesi ve kısıtı anlamına gelmektedir. REACH Avrupa birliğinin bir direktifi olarak 2006 da hazırlanmış olup 2007 yılında ise yürürlüğe girmiştir. REACH kapsamında echa.europa.eu adresinde kayıtlı olan kimyasallar ile ilgili işleme ve gönderim kilogramlarına da bağlı olarak gerekli kayıtlar ve işlemler yapılmalıdır.

 

ROSH ise elektrikli ve elektronik ekipmanlarda yine Avrupa birliği parlamentosunun yayınladığı ve direktifte limit değerleri verilen yasaklı maddeler ile ilgilidir. ROSH kapsamında firmalar gerekli analizleri yaptırmak ve bildirimlerde bulunmak ile yükümlüdürler.

Reach RoHS Amacı Nedir?

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), yönetmeliği özellik ile avrupa birliği ile çalışmakta ve avrupa birliği üzerinden kimyasal alıp satıyorsanız ve bu kullandığınız kimyasalların içinde olduğu ürünleri ihraç ediyorsanız bahsi geçen kimyasalları bu yönetmeliğe göre uygun bir şekilde yönetmenizi amaçlamaktadır.

 

ROSH ise özellik ile avrupa birliği ile çalışmakta ve avrupa birliği üzerinden ürün alıp satıyorsanız ve bu ürünlerin içinde bulunan yasaklı metallerin limitlerini dikkate alma ve yönetimlerini amaçlamaktadır.

Daha Fazla Bilgi için..

https://www.newaycevre.com/

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Reach RoHS Adımları...

 • RoHS Yönetmeliği

  • Directive 2011.65.EU
  • ​Directive 2014-35-EU of the European Parliament and of the Council
  • Conflict Minerals
  • EEE Yönetmeliği
 • REACH Yönetmeliği
  • Yasaklı Kimyasallar​
  • Candidate List of substances of very high concern
  • Reach Articles
  • ESHA

Neden Reach RoHS Analizi?

 

 • Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum

 • Firmaların ithalat ve ihracat işlemlerinde kolaylık,

 • Firma müşterileri için güvenilirlik.

Hizmetimiz

REACH direktifi kapsamında olan kimyasalların belirlenmesi ve bildirimlerin yapılması. Bu kimyasallar için uygulama talimatlarının oluşturulması hakkında firmamız ile birlikte çalışmaktayız. Bu hizmetler için çalışırken firmamıza gerekli eğitimleri farkındalık amacı ile vermekteyiz.

 

ROHS direktifi kapsamında olan kimyasalların belirlenmesi ve bildirimlerin yapılması. Bu kimyasallar için uygulama talimatlarının oluşturulması hakkında firmamız ile birlikte çalışmaktayız. Bu hizmetler için çalışırken firmamıza gerekli eğitimleri farkındalık amacı ile vermekteyiz.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 Saat / 1 Gün