RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ 

İşlerinizdeki risk faktörlerinin önlenmesi için proaktif yöntemler...

Risk Analizi Nedir?

Risk analizi şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken kullandıkları süreçlerde ve süreç adımlarının her birinde iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirme yapılmasıdır.

Risk analizinde bu değerlendirmelerde geçmiş vakalar yani gerçekleşmiş riskler dikkate alınırken gerçekleşmesi ön görülen faaliyetlerde göz önünde bulundurulur.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Risk Analizinin Amacı?

Risk analizinin temel amacı iş sağlığı ve güvenliği risklerini öngörmek bütün riskleri olasılık, şiddet, sıklık gibi kriterler ile puanlamak ve risklere bir öncelik verebilmektir. Çünkü öngördüğünüz her riskin size vereceği zarar farklı ve olasılıklarıda farklı olacaktır.

Risk önceliğinde şiddeti ve olasılığı en yüksek riskler için hızlı aksiyon sonra ise diğer risklere aksiyonlar alınmalıdır.

Risk Analizi Adımları...

 • Risk Analizinde Yasal Mevzuat

 • Risk ve Tehlike Kavramları

 • Risk Analizi Yöntemleri

  • Çiftli Yöntem

  • Kinney Metodu

  • HAZOP

  • SCATT 

 • Risk Analizi Prosedürünün Hazırlanması,

  • Risk Analiz Formatları​

 • Risk Analizi Ekibinin Oluşturulması ve Eğitimi

 • Risk Analizine konu faaliyetlerin belirlenmesi

 • Risk Sıklıklarının belirlenmesi

 • Risk olasılıklarının değerlendirilmesi

 • Risk şiddetlerinin değerlendirilmesi

 • Risk puanlamasının değerlendirilmesi

 • Risk puanlamasına göre önceliklerin belirlenmesi

 • Riskler için aksiyonların alınması

 • Örnek Uygulama

 • Risk Analizinde Uluslararası Uygulamalar

 Neden Risk Analizi?

 • İş kazası ve meslek hastalıkları için önleyici aksiyonları tespit etmek,

 • Yasal uyum,

 • Firmalarda verimli ve iş güvenliği ile birlikte çalışma,

 • İş güvenliği seviyesinin artırılması.

 • Risk bazlı yönetim ile proseslerde etkinlik.

 

Neway olarak hizmetimiz & Sertifika

Risk analizi yaparken Neway olarak ilk prensibimiz şirketin faaliyet alanlarında daha önce deneyim kazanmış iş güvenliği uzmanını seçmektir. Şirketimizin faaliyet alanında deneyimli uzmanımız ile şirket personellerince sahada faaliyetlerde incelenerek risk analizleri en güncel yöntemler ile yapılmaktadır. Bu analiz sonrası risk Önceliklendirmesi yapılarak bir aksiyon planı dahilinde faaliyetlerin takipleri yapılmaktadır.

Eğitim Süresi​

8 saat

Cumartesi / 09:30-16:30

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.