SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE YÖNETİMİ

Çevre_Enerji_Yönetimi.jpg

Sürdürülebilirlik; üretim ve hizmet faaliyetlerimizi devam ettirirken aynı zamanda çeşitliliğin, doğal kaynakların, üretkenliğin, çevrenin ve yaşam kalitesinin korunması anlamına gelmektedir.  Sürdürülebilirliğin etkin bir biçimde uygulanabilmesi; çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin korunmasına bağlıdır.