TAŞERON YÖNETİMİ

Faaliyetlerinizde süreçlerinize yardım eden paydaşların yönetilmesi..

Taşeron Yönetimi Nedir?

Faaliyetlerinizde size destek olan yan süreçleri gerçekleştiren dış firmaların taşeronların iş sağlığı ve güvenliği sosyal ve kalite bakımdan yönetilmesinin yöntemleridir.

Taşeron yönetiminin temel unsurları paydaşlarınız taşeron ve tedarikçiler ile birlikte sürdürülebilir bir kalkınma hedefine ulaşabilmektedir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Taşeron Yönetiminin Amacı?

Taşeron yönetiminin temel amaçlarını aşağıdaki unsurlar oluşturmaktadır.

1- İşletme alanlarında ve/veya dış alanlarda sizin adınıza iş yapan firmalar için iş sağlığı ve güvenliği kurallarını belirlemek

2- İşletme alanlarında ve/veya dış alanlarda sizin adınıza iş yapan firmalar için çevre kurallarını belirlemek

3- İşletme alanlarında ve/veya dış alanlarda sizin adınıza iş yapan firmalar için sosyal güvenlik kurallarını belirlemek

4- İşletme alanlarında ve/veya dış alanlarda sizin adınıza iş yapan firmalar için sosyal sorumluluk kurallarını belirlemek

Taşeron Yönetimi Adımları...

 • Taşeron Nedir?

 • Taşeron Sözleşmeleri Nasıl Olmalıdır?

 • Taşeron Yönetimi Kalite Şartnameleri ve Hak edişler

 • Taşeron Yönetimi Çalışma İzinleri

  • Güvenli Çalışma İzni​

  • İşin Yapan Kişilerin Sorumluluğu

  • İşin yapılacağı Yer Yetkili Sorumluluğu

 • Çalışma İzni Gerektiren İşler

  • Sıcak İşlem​

  • Yüksekte Çalışma

  • Tehlikeli Madde ve Hat İşlemleri

  • Kilitle Etiketle Gerektiren İşler

  • Sınırlandırılmış Alana Giriş Gerektiren İşler

  • Çevresel Etkisi Olan İşler

  • Elektriksel Hat İşleri

 • İş Araç ve Gereçlerinin Kullanılması

 • ​Yangın Güvenliği
 • Deprem Güvenliği
 • Tertip Düzen
 • Atıkların Bertarafı ve Yönetimi
 • Taşeron çalışmalarında sosyal güvenlik kuralları
 • Taşeron çalışmalarında sosyal sorumluluk uygulamaları

 Neden Taşeron Yönetimi / Eğitimi?

 • İşyerinde çalışacak taşeronların süreçlerinize uyumu

 • Taşeronlar açısından yasalara uyum

 • Taşeronların çalışma kurallarının belirlenmesi

Neway olarak hizmetimiz

Taşeronların yönetim sisteminin kurulması adına gerekli olan eğitim ve danışmanlık hizmetinin verilmesidir.

Eğitim Süresi​

8 saat - 1 Gün

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.