İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ 

İş sağlığı ve güvenliği sadece iş güvenliği önlemlerini çalışanlara yansıtmak..

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ Nedir?

Yasal olarak Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve İSG Kanunu kapsamında çalışanların alması gereken İş Sağılığı ve Güvenliği eğitimlerinin farkındalık yaratmak amacı ile İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kuralların çalışanlara aktarılmasıdır. Yıllık alınması gereken eğitim saatleri tehlike sınıflarına göre aşağıda belirtilmiştir;

 

 • Az Tehlikelide 8 saat

 • Tehlikelide 12 saat 

 • Çok tehlikelide 16 saat

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitiminin Amacı?

İş sağlığı ve güvenliği temel eğitiminin amacı şirlet bünyesinde bulunan çalışanların işe girişlerinde ve yasal olarak alması gereken ve aynı zamanda işyerindeki spesifik sağlık ve güvenlik kurallarının ve tehlikelerinin anlatıldığı eğitimlerdir.

Çalışma alanlarının tehlike sınıflarına göre yıllık eğitim saatleri değişmektedir. Bu eğitimler ile çalışanların bilinç seviyesinin artması işyeri kural ve uyarılarına uyması beklenir.

Temel İş Güvenliği Adımları...

 • Türkiyedeki İSG Mevzuatı ve Yükümlülükleri

 • Personelin çalışacağı yer, makine, teçhizat ve ekipmanın tanıtılması                                  

 • Kendi çalışacağı bölüm faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi                                     

 • Çalışacağı bölümle ilgili dokümanların ve kayıtların tanıtılması, örnek gösterilmesi

 • Yasal Mevzuat Ve Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları-İş Kazaları                                

 • Meslek Hastalıklarının Sebepleri Ve İşyerindeki Riskler                                                        

 • Kişisel Koruyucular ve Uygulamalı Kullanımı                                                             

 • İlk Yardım, Kurtarma                                                                                                  

 • Sağlık Güvenlik Uyarı İşaretleri ,                                                                                            

 • Hijyen, Temizlik Ve Düzen                                                                                                     

 • Ekranlı Ekipmanlarla Çalışma                                                                                     

 • Kimyasal, Fiziksel Ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler                                          

 • Fabrika İş Sağlığı Ve Güvenliği Talimatı ve Kuralları Hakkında Bilgilendirme            

 • Kaynak, Kesme, Bozma İşlerinde Emniyet Tedbirleri                                                

 • Elektrik İşleri Tehlikeleri İle İlgili Emniyet Tedbirleri                                                 

 • Boya İşlerinde Alınması Gerekli Emniyet Tedbirleri                                                  

 • Yükleme, Boşaltma, Kaldırma, Taşıma İşlerinde Emniyet Tedbirleri                         

 • El Aletlerinin Kullanımı İle İlgili Emniyet Tedbirleri                                                   

 • Yüksekte Emniyetli Çalışma İçin Alınması Gereken Emniyet Tedbirleri                                

 • Emniyetli İskele Kurma Ve İskelelerde Çalışma Kuralları                                                      

 • Ergonomi Ve Termal Konfor Şartları                                                                         

 • Yangın Ve Yangından Korunma İle İlgili Emniyet Tedbirleri                                      

 • Çalışma Esnasında Çevreye verilebilecek zararlar     

 • Çalışma Esnasında Çevre Konusunda Uyulması gereken kurallar

 Neden Temel İş Güvenliği?

 • Çalışanların İSG eğitimlerinin alınmasını sağlamak

 • Yasal zorunlulukların yerine getirilmesi

 • İş kazalarının önlenmesi

 • Çalışanlarda farkındalık

 • İSG performansının artırılması

 

Neway olarak hizmetimiz & Sertifika

Yeni işe başlayacak personellere veya yıllık olarak yenilenmesi gereken eğitimlerin Neway olarak yetkin iş güvenliği uzmanlarınca firma personellerine aktarılmasıdır.

Sertifika sınav sonucu almaya hak kazanamayan katılımcılar başarısız oldukları konuları Neway sonraki programı ile tekrarlayıp başarılı oldukları takdirde ‘Eğitim Sertifikası’ almaya hak kazanabilirler. 

Eğitim Süresi​

8-12-16 saat

Cumartesi / 09:30-16:30

Sistem Kurulum Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme sonrası belirlenmektedir.