TEMEL İSTATİSTİK - MİNİTAB

Analizlerinizde somut ve matematiksel kanıtlar sunmanın yönetimi...

Temel İstatistik Nedir?

Temel İstatistik, aslında sayısal analizler için veri toplanmasını, analizini ve yorumlanması sağlayan matematik bilimidir.

 

İstatistik kalite yönetim sistemlerinden, iyileştirme çalışmalarına, temel süreç yönetiminden yardımcı süreçlerin yönetimine kadar iş hayatının birçok aşamasında kullanılabilmektedir.

Temel İstatistiğin Amacı Nedir?

 

Temel istatistik sayesinde günlük hayatımızda ve işimizde karşılaştığımız birçok probleme yoruma dayalı olmadan istatistiksel kanıtlar bulabilmekteyiz.

 

İstatistik matematik bilimi ile problemleri, iyileştirmeleri sonuçlandırmak için gerekli kanıtları sunmayı amaçlamaktadır.

 

Günlük işlerimizin birçoğunda kullanılabilecek istatistiksel yöntemler kanıt bulmaya yardımcı olduğu gibi kanıtları bulmak için kullanacağımız verilerinde nasıl toplanması ile ilgili bilgilerde sunmaktadır.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Temel İstatistik ile...

Verilerin Toplama Yöntemleri

Toplanması düşünülen verilerin adedi, toplanma yöntemleri hakkında istatistiksel yöntemler sunmaktadır.

Problemlerde Somut Kanıtlar

Analizlerin sonucunda yapılması düşünülen değişimlerin sonuçları, problemlerin çözümleri, iyileştirmelerin potansiyel etkileri hakkında somut kanıtlar elde edilmektedir.

Veri Analizi Yöntemleri - Minitab

İstatistiğin dili matematiktir. Kullanılan matematik dili uluslararası olduğundan müşterilerinize tedarikçilerinize kullandığınız istatistiksel yöntemleri anlatmakta kolaylık sağlanacaktır.

Günümüzde office programları dahil olmak üzere istatistiksel analizlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayan diğer yardımcı programlar hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Temel İstatistik Adımları...

 • Minitab'e Giriş

  • File Alanı

  • Çalışma Sayfası​

  • Edit Alanı

  • Veri Tipleri ve Değişimleri

  • Veri İstifleme (Stack)

  • Calc Alanı

  • Stat Menüsü

  • Graph Menüsü

  • Editör Menüsü

  • Tools Menüsü

  • Windows Menüsü

  • Excelden Minitabe Veri Aktarma

 • Temel İstatistik

  • Değişkenlik​

  • Süreç Girdileri ve Değişkenlik Kaynakları

  • Kararlılık

  • İyileştirme Adımları

  • Temel İstatistik Terimleri

   • Ortalama

   • Medyan

   • Mod

   • Aralık

   • Standart Sapma

   • Varyans

  • Nicel Verileri

  • Nitel Veriler

  • Merkezi Eğilim Terimleri

  • Değişkenlik Terimleri

  • Minitab'de Temel İstatistik

  • Normal Dağılım

  • Standart Sapma ve Olasılık

  • Değişik Dağılımlar

  • Normal Olasılık Grafikleri

  • Olasılık Hesapları

  • Çok Tepeli Dağılımlar

  • Üçgen Dağılımlar, Diktörtgen Dağılımlar, U Dağılımlar

Neden Çoklu Değişken Analizi?

 

 • Kalite Sistemlerinin sürdürülmesi için analiz yöntemlerini yapabilmek,

 • Açık kök neden analizlerini yapabilmek,

 • iyileştirme faaliyetlerinin potansiyel etkilerini tanımlayabilmek.

Hizmetimiz

Neway olarak müşterilerimize mevcut süreçlerini uygun ve iyileştirme adımları olarak istatistiksel yöntemler ve bu istatistiksel yöntemleri kullanabilecekleri yazılımların bilgilerinin verilmesidir.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 saat / 1  Gün