TOPLAM VERİMLİ BAKIM - TPM 

Makine hattınızın sürekli, kesintisiz ve verimli çalışması için yöntemler...

Toplam Verimli Bakım - TPM Nedir?

TPM toplam verimli bakım ismi İngilizce “total productivity maintenance” kelimelerinin baş harflerinden oluşur ve toplam verimli bakım ifadesini taşır.

 

Toplam verimli bakım, hizmet ve üretim aşamalarında, otonom bakım (önleyici bakım, günlük vb.) ile başlayan genelde bir hattın üretimin vb. faaliyetin durmamasını engelleyen bir sürdürülebilirlik uygulamasıdır.

 

Bu felsefede amaç ekipmanların faaliyetlerini sürdürmesini sağlamanın yanı sıra daha ileri seviyeye taşımak örneğin hata yapma olasılıklarını da düşürmektir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Toplam  Verimli Bakımın Amacı Nedir?

 • Bakım maliyetlerinin düşürülmesi.

 • Mevcut makinelerden daha yüksek verim alınması

 • Ürün/Hizmet tedariğinde yaşanabilecek sıkıntıların ortadan kaldırılması

 • Ekipman yedek parça stoklarında minimizasyon.

 • Yalın üretim felsefe temellerinin atılması.

 • Makine performans sistematiğinin geliştirilmesi.

 • İzlenebilirlik adımlarının geliştirilmesi.

Toplam Verimli Bakım Yönetimi ile...

Ekipman Verimliliği​

Makinelerin tek veya parkur olarak verimliliklerinin çıkartılarak hat performansları hakkında bilgi sahibi olunmasıdır. Bu sayede hangi noktalarda ister setup sürelerinin kısaltılması ister arıza sürelerinin minimize edilerek sürecin kontrol altına alınmasıdır. Burada analiz edilecek  parametreler

- TEV : Toplam Ekipman Verimliliği

- OEE : Toplam Verimlilik

- MTBF: Arıza Sıklık Oranları

Temel Verimsizlik Kaynakları​

Süreçleriniz devam ederken makine ve hatlarınızdaki temel verimsizlik kaynaklarının tanımlanması ve elemine edilerek sürecin verimli hale getirilmesi için yapılan tanımlama aşamalarıdır.

Otonom Bakım Yönetimi​

Kaynak kullanımlarının ve stokların performansları izlenmelidir.

Bu kaynaklar gerek materyal gerek ise insan ve hizmet kaynağı olabilir ve yönetilmesi gerekmektedir.

Toplam Verimli Bakım Adımları...

TPM Parametreleri

 • TPM Nedir

 • Yalın ve TPM İlişkisi

 • 5S ve TPM İlişkisi

 • TPV ve OEE Nedir

 • Büyük Kayıplar ve Tanımlamaları

TPM​ Stratejisi ve Uygulamaları

 • Toplam Verimli Bakım - Toplam Kalite Yönetim Sistemi

 • Örnek Atölye Çalışması Giriş

 • Planlı Bakım Uygulaması

 • Otonom Bakım Uygulaması

 • WCM - World Class Manufacturing Uygulamaları

 • MTBF - Mean Time Between Failure Arıza Periyodu Hesabı

 • Erken Ekipman Yönetimi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Yönetimi

 • Toplam Verimli Bakım ve Maliyet Hesabı

 • 5S Uygulamaları

 • 16 Büyük kayıp

 • Ofis TPM

 • Kobetsu - Kaizen Döngüsü

 • Öncesi Sonrası Proje Başarı kriterleri

 

Neden TPM

Toplam verimli bakım ile üretim ve hizmet sunumunuzun kesintisiz olarak devam etmesini amaçlanır. Günümüz maliyet ve rekabet koşullarında üretim ve hizmet hatlarının kesintisiz olması müşterilerinizin kalite, termin gibi gitgide artan beklentileri açısından önem taşımaktadır.

Toplam Verimli Bakım felsefesi üretim, hizmet bölümünden üst yönetim ve diğer ilgili bütün bölümlerin benimsemesi gereken bir yöntemdir.

Hizmetimiz

Toplam verimli bakım çerçevesinde ölçüm felsefelerinin tanımlanarak daha sonra TEV (OEE) metoduyla mevcut durum analizi konularında hizmet vermekteyiz.

 

TPM metotlarının çalışanlara aktarılmasının yanı sıra uygulama örneklerini de size aktararak sadece teorik değil pratikte yerinde uygulamalar ile metodun sizlere aktarılmasını garanti etmekteyiz.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8-16 saat / 1 hafta