TSE ÜRÜN VE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 

İşinizin sürekliliği sağlamak,  problemlerinizi çözmek sizin elinizde Yöntemi göstermek ise bizde..

TSE Belgesi Nedir?

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi, firmaların beyan ettikleri marka, model, tip ve karakteristik özelliklerdeki ürünlerinin TSE tarafından kabul edilmiş ve yayınlanmış standartlara uygun olarak üretildiğinin Türk Standartları Enstitüsü Belgelendirme Müdürlüğü tarafından onaylanmasıdır.

Ulusal geçerliliği ve bilinirliği olan bu belge özellikle kamu ihalelerinde kurum ve taşeron firmalar tarafından çoğu zaman şartname gereği talep edilen belgedir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

TSE Belgesi Amacı Nedir?

Kurum ve kuruluşların üretim ve/veya hizmet faaliyetleri sonucu ortaya koydukları ürün ve/veya hizmetin aynı kalitede ve yeterlilikte olduğunun bağımsız kuruluş tarafından kabul görmesi; onay sonrası belge ve logo kullanımı izinin alınmasıdır.

TSE Ürün ve Hizmet Yeterlilik Yönetim Sistemi ile...

TSE Ürün Belgelendirmenin Sağladığı Faydalar Nedir?

 • Ürüne ait güvenilirliğin artması

 • Kamu ihalelerinde avantaj

 • Üretim Yerinin bağımsız kuruluşlarca denetlenmiş ve onaylanmış olması

 • Firma prestijinin ve bilinirliğin arttırılması

 • Ürünlerin aynı kalitede ve aynı şartlarda üretilmesi

 • Üretim bilincinin, kapasitenin ve yeterliliğinin artması

 • Daha verimli, ölçülebilir ve izlenebilir bir ortamın sağlanması

TSE Ürün Belgelendirmesinde Yapılacaklar

 

 • Firma İhtiyaçlarının belirlenmesi

 • Ürün Belgesinin Kapsamının Belirlenmesi

 • Firma Yönetim / Doküman Sisteminin İncelenmesi ve Gerekli Eğitimlerin verilmesi

 • Firma Doküman Sisteminin oluşturulması

 • Firma üretim ve kontrol sahalarının uygunluğunun incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması

 • TSE ürün belgesi soru listesine ve standarda göre denetim yapılması

TSE Belgelendirme Nereden Alınır

Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi TSE tarafından verilmektedir. Başvuru işlemleri ve yasal şartların yerine getirilmesi sonucu TSE’ye bağlı uzmanların firmayı ziyaret ederek denetim ve değerlendirmelerde bulunması, bulguların ilgili komisyonlara iletilmesi ve uygunluğunun bu komisyonca tescil edilmesi sonucu sonuçlandırılır.

TSE Ürün ve Hizmet Yeterlilik Yönetim Sistemi Adımları...

 • Atıf Yapılan Standartlar

 • Firma İhtiyaçlarının belirlenmesi

 • Ürün Belgesinin Kapsamının Belirlenmesi

 • Firma Yönetim / Doküman Sisteminin İncelenmesi ve Gerekli Eğitimlerin verilmesi

 • Firma Doküman Sisteminin oluşturulması

 • Firma üretim ve kontrol sahalarının uygunluğunun incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması

 • TSE ürün belgesi soru listesine ve standarda göre denetim yapılması

 

Belgelendirme

Sitem belgelendirmesine karar veren ve bu yönde tüm hazırlıklarını tamamlayan tüm firmalar, ulusal veya uluslararası platformda kabul görmüş ve tanınmış bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederler. Belgelendirme kuruluşunun seçimi tamamen firmaya aittir ve kanuni bir zorunluluk yoktur. Firma veya kurum; müşteri portföyünü değerlendirerek, belgelendirme kuruluşunu seçmelidir. Çünkü ISO 9001 belgesi müşteriye kaliteyi anlatmak için alınmaktadır, bu nedenle de seçilecek kuruluşun müşteri tarafından kabul görmesi gerekir.

Hizmetimiz

Neway olarak TSE Ürünve Hizmet Yeterlilik Yönetim sistemi konusunda deneyimlerimiz ile müşterilerimize hizmet vererek, onların süreçleri ve performans yönetiminin nasıl yapacakları hakkında deneyim aktarmaktır.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrasında karar verilmektedir.