YALIN ÜRETİM 

İşinizdeki katma değersiz adımları atmanın katma değerli işleri artırmanın zamanı...

Yalın Üretim / Yönetim Nedir?

Yalın Üretim, şirketlerin faaliyetlerini sürdürürken katma değersiz unsurlardan kurtularak mümkün oldukça yalın, sade ve asıl amaca katkı sağlayan operasyonlar ile çalışmasıdır. Yalın üretim her ne kadar üretim yapan firmalar için anlaşılmakta isede aslında sigorta, banka, telekominikasyon, enerji vb. gibi bir çok hizmet sektöründe de günümüzde kullanılmaktadır. Çünkü yalın üretimin temel amacı yapılan işin verimliliğin artırılması, bir işin hatasız olarak en kısa sürede yapılmasıdır.

 

Yalın düşüncenin temelini, bir ürün verilme süresi, bu sürede gerçekleşen faaliyetlerin kaçının katma değerli (value added) olduğu, süreçlerin verimliliğidir. Katma değerli süreç, ürün veya hizmet sunarken yaptığınız işin sunduğunuz hizmete ne kadar etki ettiğidir. Katma değersiz olarak adlandırılabilecek faaliyetler:

 

 1. Gereksiz Taşıma,

 2. Gereksiz Hareket,

 3. Fazla Üretim,

 4. Fazla Stok,

 5. Bekleme,

 6. Hata-Fire,

 7. Fazla-Gereksiz İşlemdir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Yalın Üretimin / Yönetimin Amacı Nedir?

Yalın üretime şirketlerin yönelmelerinin temel nedeni ise artan rekabet koşullarında maliyetlerin daha düşük seviyelere indirgenmesidir. Günümüz koşullarında müşteri portföyünün istekleri hatasız, hızlı, düşük maliyetli hizmetler ve ürünlerdir. Çünkü mevcut şartlarda kar oranları rekabet koşullarından dolayı giderek erimektedir. Geçtiğimiz yüzyıl süresince üretilen satılır mantalitesi tarihe karışmış olup rekabetçi piyasa koşulları piyasalarda geçerli olmaktadır.

Yalın üretim Toyota Üretim Sistemi Toyota Production System TPS üzerinden dünya üzerine yayılmış ve süreç optimizasyonu amacı ile kullanılan en bilindik yöntemlerden birisidir.

Yalın Üretim / Yönetim Sistemi ile...

Süreçlerde Standardizasyon

İster hizmet ister üretim olsun işletmelerde yapılan işlerde standardizasyonu sağlamak hem kalite hem planlama açısından önem taşımaktadır. Standardizasyon ile süreçlerde yapılan işler ve alt işlerin sırası, zamanı gibi unsurlar belli olduklarından süreçlerin verimlilikleride takip edilebilmektedir.

Value Stream Map - Değer Akış Şeması

 

Süreçlerin standardizasyon her zaman sürecin verimli olduğu anlamına gelmemektedir. Değer akış şeması - Value Stream Map ile hem süreçlerin kendi içlerindeki verimlilikleri hemde süreçlerin birbirleri ile bağlantılı olarak süreç arasında bekleyen işlerde göz önünde bulundurularak süreç etkileşiminin verimliliğin çıkartılmasıdır. 

7 İsraf - 7 Wastes

Toplam Ekipman Verimliliği - OEE

OEE Overall Equipment Efficiency - Toplam Ekipman Verimliliği TEV süreçlerin kendi içlerinde setup, hazırlık, arıza, bakım, yükleme zamanı ve katma değerli işler açısından verimliliklerinin hesaplanmasıdır.

7 İsraf süreçleri sürdürürken süreçlerin süresini bir anlamda verimliliğini düşüren katma değersiz etkenlerdir.

 1. Gereksiz Taşıma,

 2. Gereksiz Hareket,

 3. Fazla Üretim,

 4. Fazla Stok,

 5. Bekleme,

 6. Hata-Fire,

 7. Fazla-Gereksiz İşlemdir.

Yalın Üretim / Yönetimin Adımları...

Yalın Üretim Kavramlar

 • Yalın Tarihçesi

 • Ana Yalın Prensipleri

  • İş Güvenliği​

  • Kalite

  • Güvenilirlik

  • Flexibility

 • Üretim Organizasyonu

 • Kaizen

Yalın Adımları

 • Proses Hızı

 • Katma Değersiz İşlerin Azaltılması - 7 İsraf

 • Yalın Temel Konsept

 • Standart Çalışma

  • Çalışma Diyagramı​

  • Standart Proses Diyagramı

  • İş Kombinasyon Tablosu

  • Çevrim Zamanı

 • Yeni Yerleşim Dizaynı

  • U Şekli​

  • Kırmızı Kutular

  • Ergonomi

  • Küçük Konteynır Dizaynı

  • Hat Bölgeleme

  • Akış Rafları

  • Üretim Tabelaları - SIM Short Interval Management

  • LADM (Line Architecture Design methodology)

  • Alan düzenlemesi Lay-Out - SME

 • 5S

 • SMED

 • Value Stream Map - Değer Akış Şeması

  • Current State - Mevcut Durum​

  • Future State - Gelecek Durum

 • Just in Time

 • Little's Law Kuralı

 • Proses Çevrim Verimliliği

 • Proses Tedarik Süresi

 • Kanban

 • Takt Zamanı / Takt Oranı

 • OEE Overall Equipment Efficiency - TEV Toplam Ekipman Verimliliği

  • Yükleme Seviyesi​

  • Performans Seviyesi

  • Kalite Seviyesi

 • Katma Değer Analizi

 • İyileştirilecek Alanlar ve Aksiyon Planları

 

Neden Yalın Üretim Yönetimi?

 • Müşteri İsteklerinin Ölçülebilir hedeflere dönüştürülmesi,

 • Takt zamanına göre çalışma,

 • Değer Akış şeması ile prosesin tamamının görüntülenmesi,

 • Katma Değer Analizi ile Katma Değersiz işlerin belirlenmesi,

 • Proses Çevrim verimliliği ve Proses Tedarik Süresinin hesaplanması,

 • Stok Azaltımı,

 • Optimum kaynak ile çalışılması,

 • Tedarik sürelerinde iyileştirmeler,

 • Maliyet düşürülmesi.

Hizmetimiz

Yalın danışmanlığı kapsamında, ilk olarak şirket çalışanlarına yalın metodolojileri hakkında bilgiler sağlanmalıdır. Bu bilgiler yukarıda bahsi geçen özet bilgiler ışığı doğrultusunda aşağıdakiler olarak özetlenebilir;

 • Proses Akış Şeması

 • Takt Zamanı

 • Değer Akış Şeması – Value Stream Map (VSM)

 • Proses Çevrim Verimliliği

 • Proses Tedarik Süresi

 • Kanban Sistemleri (İtme-Çekme)

 • 5S

Eğitim sonrası proses akış şeması ve değer akış şeması doğrultusunda yapılacak analizler ile birlikte proses dar boğazlar ve katma değer analizleri yapılarak çıkarılacak aksiyon planı dahilinde proje ilerlemektedir.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8-24 saat / 1-3 Gün