YETENEK ANALİZİ

OEE, DEĞER AKIŞ ŞEMASI, VSM-VALUE STREAM MAP, Cp, Cpk, Proses Tedarik Süresi, Proses Çevrim Verimliliği...

Yeterlilik Analizleri Nedir?

Yeterlilik Analizleri, proseslerde belirlenen hedeflerin dışına çıkma veya diğer bir değişle belirlenen hedeflere ne kadar uyabileceğimizi analiz etmek için kullanılan yöntemlere denilmektedir.

Yeterlilik Analizleri, ister üretim ister hizmet sektöründe kullanılabilecek süreçlerin performanslarını ölçmek için kullanılan matematiksel modellerdir.

Hizmet Listesine Dönmek İçin Tıklayınız

Yeterlilik Analizlerinin Amacı Nedir?

 

Yeterlilik analizleri, proseslerde belirli aralıklar ile prosesin yeteneklerini belirlemek için kullanılır, aynı zamanda yeterlilik analizleri sürekli gelişim projelerinde iyileştirme faaliyetinden önceki ve sonraki yeterliliklerin karşılaştırılmasında kullanılır.

 

Sonuç olarak Yeterlilik Analizlerinin amacı ölçülen parametrenin matematiksel verilere dayandırılarak başarısıdır.

Yeterlilik Analizleri ile...

Süreçlerin Performansları

Yeterlilik analizleri hem süreçlerinin bütün etkileşiminin performansını (Proses Tedarik Süresi, Proses Çevrim Verimliliği, Değer Akış Şeması, Takt Zamanı, Takt Oranı) ölçebilirken süreç özelinde de performansları (OEE, Sigma Seviyesi, Cp, Cpk, Hata Oranı) ölçmektedir.

Önce  / Sonra Analizi

Bir sürekli gelişim projesi yapılacaksa iyileştirilecek konu performansı hakkında yeterlilik analizi yapılmalıdır. Bu sayede sürecin hangi seviyeden hangi seviyeye ulaştığı ölçülebilir olarak ortaya konulabilmektedir.

Süreç Yetenek Ölçümlerinde Uluslarası Yöntemler

Proseslerinizin performans ölçümlerinde kullancağınız uluslararası kabul görmüş yöntemler sizlerin müşterilerinize tedarikçilerinize ve paydaşlarınıza yapacağınız paylaşımları kolaylaştırmaktadır.

Yeterlilik Analizi Adımları...

 • İstatistiğe Giriş

  • Normal Dağılımlar ve Normalite

  • Standart Sapma

  • Korelasyon - Regresyon

 • Z-Dönüşümü ve Hata tahminleri

  • Toplam Hata Oranı​

  • Sigma Seviyesi-Z Değeri İlişkisi

 • DPMO (Defect Per Million Opportunity)

  • Altı Sigma Terimleri

  • ​Birden Fazla Hatalı Süreçler​

 • Sigma Seviyesi-Hata oranı ilişkisi

 • Süreç Yeterliliği İndeksleri

  • Cp

  • Cpk

  • Cpa

  • Cpü

 • Yalın Metrikleri

  • Proses Tedarik Süresi

   • Katma Değerli ve Katma Değersiz Zamanlar​

  • Proses Çevrim Verimliliği

  • Takt Zamanı

  • Takt Oranı

  • OEE (Overall Equipment Efficiency)

  • Değer Akış Şeması, VSM Value Stream Map

 • Minitab

 

Neden Yeterlilik Analizleri ?

 • Proseslerdeki yeteneklerin, yeterliliklerin ölçümlenmesi,

 • Yapılan değişikliklerin önce-sonra farklarının metrik olarak takip edilebilmesi,

 • Yetenek ölçüm metotlarında uluslararası ortak dil

Hizmetimiz

 

Neway olarak müşterilerimize kullanılan yetenek, yeterlilik analizlerinin bütününü aktarıp konuların uygulamalı olarak anlaşılmasını sağlarız. Daha sonra proseslere en uygun olan yeterlilik analizi üzerine eğilip en uygun analiz yönteminin şirkete uygulanması aşamalarında destek olmaktayız. Bu uygulamalar boyunca gerçek verilerden yola çıkarak hizmetimizi pekiştirmekteyiz.

Danışmanlık Süresi​

Firma ile görüşme yapılma sonrası karar verilmektedir.

Eğitim Süresi​

8 -16  saat / 1 -2 Gün